Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 834 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35198 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 35198
Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Ποια ήταν η κοινωνική διαστρωμάτωση των μυκηναϊκών βασιλείων;
Μονάδες 15
2.β. Με ποιον τρόπο κυβερνήθηκε ο ιστορικός ελλαδικός χώρος στους ελληνιστικούς χρόνους;
Μονάδες 10

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου, «[…] Μια μεγάλη ομάδα αποτελούσαν … και τους απλούς πολίτες. […]».
2.β. Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου, Πολιτικά, «[…] Το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε … και τους κατοίκους της Αχαΐας. […]».