Τράπεζα Θεμάτων

www.trapeza-thematon.gr

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24481 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24481
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.

Α Β
1. Φώτιος
2. Βόρης
3. Ουρβανός B'
4. Ηράκλειος
5. Ραστισλάβος
α. πάπας
β. ηγεμόνας της Μοραβίας
γ. ηγεμόνας των Βουλγάρων
δ. χαλίφης
ε. Βυζαντινός αυτοκράτορας
στ. πατριάρχης

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας
β. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
γ. Α' Σταυροφορία
δ. Έναρξη Εικονομαχίας
ε. Α' Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: ιερός πόλεμος, τελετή της περιβολής.
Μονάδες 7+8=15


Απάντηση Θέματος:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1στ, 2γ, 3α, 4ε, 5β
(ΙΙ) δ, ε, γ, β, α
1.β.
ιερός πόλεμος: Κεφάλαιο 1, 3.Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[...] για τους μουσουλμάνους... εξάπλωσης του Ισλάμ [...]».
τελετή της περιβολής : Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας, α. Η Χαρακτηριστικά και εξέλιξη, «[…] Οι ιεραρχικά ανώτεροι άρχοντες … αφαίρεση του φέουδου […]».

Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida).