Τράπεζα Θεμάτων

www.trapeza-thematon.gr

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24520 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24520
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο Ηράκλειος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που υιοθέτησε τον ελληνικό τίτλο «βασιλεύς πιστός εν Χριστώ».

  2. Ο Μωάμεθ επηρεάστηκε μόνο από τον Χριστιανισμό.

  3. Η εικονομαχία είχε αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τη Δύση.

  4. Οι Σταυροφορίες ήταν μία κίνηση που εκδηλώθηκε τον 9ο αι. και αποσκοπούσε στην απελευθέρωση των Αγίων Τόπων.

  5. Το τελευταίο ταξίδι του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου στη Δύση απέδωσε σημαντικά οφέλη.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να κατατάξετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα ακόλουθα γεγονότα, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
β. ο Καρλομάγνος στέφεται αυτοκράτωρ
γ. Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας
δ. άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
ε. η Μόσχα θεωρήθηκε ως Τρίτη Ρώμη
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: στρατιωτόπια, filioque.
Μονάδες 10+5 = 15


Απάντηση Θέματος:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) β, α, γ, δ, ε
1.β.
στρατιωτόπια: Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] Οι στρατιώτες διέθεταν… και τον οπλισμό τους […]».
filioque: Κεφάλαιο 2, 1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους (843-867), β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα, «[…] το δόγμα ότι… τον Υιό […]».