Τράπεζα Θεμάτων

www.trapeza-thematon.gr

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24661 Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204). Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση. Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648).
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24661
Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204). Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση. Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648).
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν:

Α Β
1. Κάρολος Μαρτέλος
2. Μιχαήλ Γ'
3.Μουράτ Α'
4. Μανουήλ Β'Παλαιολόγος
5. Μαρτίνος Λούθηρος
α. κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη
β. σημείωσε στρατιωτικές επιτυχίες εναντίον των Αράβων
γ. διαίρεσε την επικράτεια του βασιλείου του σε 200 περίπου κομητείες
δ. μετέφερε την πρωτεύουσα του κράτους του στην Αδριανούπολη
ε. ταξίδεψε στη Δύση για αναζήτηση στρατιωτικής βοήθειας
στ. καταδίκασε τα συγχωροχάρτια
ζ. αναχαίτισε τους Άραβες στο Πουατιέ της Γαλλίας

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο Χαλίφης ήταν συγχρόνως θρησκευτικός και κοσμικός ηγέτης.

  2. Από τα μέσα του 7ου ως τα μέσα του 9ου αιώνα παρατηρείται έντονη κοινωνική παρουσία του στρατού στο Βυζάντιο.

  3. Ο Πρόχειρος Νόμος δεν αντλεί στοιχεία από την Εκλογή των Ισαύρων.

  4. Στα μέσα του 11ου αιώνα, στην Ευρώπη, το χρήμα δεν χρησιμοποιείται στις συναλλαγές.

  5. Η οικονομική πολιτική του Ιωάννη Βατάτζη είχε ως στόχο την αυτάρκεια της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: στρατιωτόπια, προτεστάντες ή διαμαρτυρόμενοι.
Μονάδες 7+8=15


Απάντηση Θέματος:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1ζ, 2β, 3δ, 4ε, 5στ
(ΙΙ) 1 Σ, 2 Σ, 3 Λ, 4 Λ, 5 Σ
1.β.
στρατιωτόπια : Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] Οι στρατιώτες διέθεταν … στον πρωτότοκο γιο […]».
προτεστάντες ή διαμαρτυρόμενοι : Κεφάλαιο 6, 4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου, «[…] Όταν το 1529 η Δίαιτα … κανένα αποτέλεσμα […]».