Τράπεζα Θεμάτων

www.trapeza-thematon.gr

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24778 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.5. Η Εικονομαχία 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων 2.3. Κοινωνία 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 3.7.α. Οι Σταυροφορίες - Οι αιτίες 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24778
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.5. Η Εικονομαχία 1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων 2.3. Κοινωνία 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 3.7.α. Οι Σταυροφορίες - Οι αιτίες 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της φεουδαρχίας ήταν τα εξής:
  α. αλληλεγγύη και σεβασμός
  β. καλλιέργεια της γης και ανταλλακτική οικονομία
  γ. προστασία και εξάρτηση
  δ. ισοδυναμία και σύγκρουση κοσμικής και παπικής εξουσίας

 2. «Η εικονομαχική πολιτική ήταν η μόνη που θα μπορούσε να συμφιλιώσει την κεντρική εξουσία με τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας». Η φράση αυτή σημαίνει:
  α. η κεντρική εξουσία του Βυζαντίου ήθελε να απαλλαγεί από τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας
  β. οι πληθυσμοί της Μικράς Ασίας ήταν ανυπάκουοι και η κεντρική εξουσία του Βυζαντίου ήθελε να τους ελέγξει
  γ. η κεντρική εξουσία του Βυζαντίου προσδοκούσε σε αύξηση εσόδων από τη φορολόγηση των πληθυσμών της Μικράς Ασίας
  δ. η κεντρική εξουσία του Βυζαντίου καταδίκαζε τις θρησκευτικές αντιλήψεις των κατοίκων της Μικράς Ασίας

 3. Μια από τις κυριότερες αιτίες εκδήλωσης των Σταυροφοριών ήταν και η εξής:
  α. η Βενετία εποφθαλμιούσε τις κτήσεις του Βυζαντίου
  β. οι Πάπες ήθελαν να ενισχύσουν τη θέση τους έναντι των Γερμανών ηγεμόνων
  γ. υπήρχε στην Ευρώπη σοβαρή οικονομική κρίση
  δ. ήταν ένας λόγος να απασχολείται ο στρατός

 4. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ εμπιστεύτηκε το έργο του εκχριστιανισμού των Σλάβων στον ιερομόναχο Κωνσταντίνο-Κύριλλο, επειδή:
  α. ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος γνώριζε προσωπικά το Σλάβο ηγεμόνα Ραστισλάβο
  β. ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος είχε αδελφό τον ιερομόναχο Μεθόδιο
  γ. ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος γνώριζε τη σλαβονική γλώσσα
  δ. το ζήτησε ο Πατριάρχης Φώτιος

 5. Ένα από τα αποτελέσματα της κρίσης της φεουδαρχίας στον ύστερο Μεσαίωνα ήταν:
  α. το σοβαρό πρόβλημα επισιτισμού
  β. η αύξηση των μισθών των εργαζομένων στις βιοτεχνίες
  γ. η αύξηση του πληθυσμού
  δ. ο Εκατονταετής Πόλεμος

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Η Διανομή της Ρωμανίας ήταν μια από τις βασικότερες επιπτώσεις που είχε η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204.

 2. Ο Κάρολος ο Μέγας επέλεξε ως έδρα του τη Ρώμη.

 3. Οι αποφάσεις της Συνόδου της Ιέρειας (754) έκλεισαν οριστικά τα θέμα της εικονομαχίας.

 4. Μια από τις αιτίες της κρίσης της φεουδαρχίας μετά το 1270 ήταν ο Μαύρος Θάνατος.

 5. Ο Ορχάν ήταν ο πρώτος Οθωμανός εμίρης που περιβλήθηκε τον αυτοκρατορικό τίτλο του Σουλτάνου.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: ιερός πόλεμος, βασιλικοί.
Μονάδες 8+7=15


Απάντηση Θέματος:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1γ, 2β, 3β, 4γ, 5β
(ΙΙ) 1Σ, 2Λ, 3Λ, 4Σ, 5Σ
1.β.
ιερός πόλεμος: Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Για τους μουσουλμάνους … εξάπλωσης του Ισλάμ […]»
βασιλικοί : Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, α. Η ανώτερη αριστοκρατία, «[…] Από τα τέλη του 10ου αι., … την αυτοκρατορική εύνοια […]»

Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida).