Τράπεζα Θεμάτων

www.trapeza-thematon.gr

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24791 Ύλη: 1.5. Η Εικονομαχία 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων 2.3. Κοινωνία 2.4.γ. Η νομοθεσία 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24791
Ύλη: 1.5. Η Εικονομαχία 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων 2.3. Κοινωνία 2.4.γ. Η νομοθεσία 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Ο ανταγωνισμός μεταξύ πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τον εκχριστιανισμό των Μοραβών είχε ως συνέπεια το Πρώτο Σχίσμα (867).

 2. Με το αλληλέγγυον επλήγησαν ιδιαίτερα οι μικροκαλλιεργητές, που προτιμούσαν να εγκαταλείπουν τους κλήρους τους.

 3. Ένας από τους τρόπους άσκησης διπλωματίας για το Βυζαντινό κράτος ήταν οι χορηγίες σε χρήμα ή δώρα σε ξένους ηγεμόνες.

 4. Η περίοδος της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο αρχίζει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους.

 5. Με την εφεύρεση της τυπογραφίας στα μέσα του 15ου αι. δόθηκε ώθηση στη διάδοση των ιδεών της Αναγέννησης.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ιδεολογική βάση του κινήματος της εικονομαχίας υπήρξαν: 
  α. οι θρησκευτικές απόψεις της Εκκλησίας της Ρώμης 
  β. οι θρησκευτικές απόψεις των δύο πρώτων αυτοκρατόρων της δυναστείας των Ισαύρων
  γ. οι ανεικονικές αντιλήψεις των κατοίκων των ανατολικών επαρχιών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
  δ. οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων

 2. Ο Βασίλειος Β' συνήψε ευνοϊκή εμπορική συνθήκη με:
  α. τους Γενουάτες
  β. τους Βενετούς
  γ. τους Νορμανδούς
  δ. τους Λογγοβάρδους

 3. Η πρώτη πόλη που κατέκτησαν οι Οθωμανοί σε ευρωπαϊκά εδάφη ήταν:
  α. το Διδυμότειχο
  β. η Καλλίπολη
  γ. η Αδριανούπολη
  δ. το Κοσσυφοπέδιο

 4. Η σύνοδος της Φερράρας – Φλωρεντίας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του αυτοκράτορα: 
  α. Ιωάννη Στ' Καντακουζηνού
  β. Μανουήλ Β' Παλαιολόγου
  γ. Ιωάννη Η' Παλαιολόγου
  δ. Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου

 5. Τον περίπλου της Γης για πρώτη φορά πραγματοποίησε:
  α. ο Βαρθολομαίος Ντιάζ
  β. ο Αλβαρέζ Καμπράλ
  γ. ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος
  δ. ο Αμέρικο Βεσπούτσι

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Πρόχειρος Νόμος, Αντιμεταρρύθμιση.
Μονάδες 7+8=15


Απάντηση Θέματος:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Σ
(ΙΙ) 1γ, 2β, 3β, 4γ, 5γ
1.β.
Πρόχειρος Νόμος : Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[…] Η αναθεώρηση του ισχύοντος δικαίου… αρνητική κριτική σ’ αυτήν. […]».
Αντιμεταρρύθμιση : Κεφάλαιο 6, 4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), δ. Η Αντιμεταρρύθμιση, «[…] Καθώς η Καθολική Εκκλησία… τα παρακάτω μέτρα: τα μοναχικά τάγματα, την Ιερά Εξέταση και τη λογοκρισία. […]».

Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida).