Τράπεζα Θεμάτων

www.trapeza-thematon.gr

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Τάξη: Γ' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία (Γενικής Παιδείας) Θέμα: 3
Κωδικός Θέματος: 26907 Ύλη: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΑΠΌ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (1871-1914) 3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εκσυγχρονιστική πολιτική του
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Γ' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία (Γενικής Παιδείας)
Θέμα: 3
Κωδικός Θέματος: 26907
Ύλη: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΑΠΌ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (1871-1914) 3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εκσυγχρονιστική πολιτική του
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
3ο ΘΕΜΑ
Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις απαραίτητες πληροφορίες από το κείμενο που σας δίνεται:
α. να αναφερθείτε στους τρόπους χρηματοδότησης του φιλόδοξου αναπτυξιακού προγράμματος του Χαρίλαου Τρικούπη (Μονάδες 13)
β. να επισημάνετε τα αποτελέσματα του αναπτυξιακού προγράμματος του Τρικούπη στην ελληνική οικονομία. (Μονάδες 12)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Το πρόγραμμα που ήθελε να εφαρμόσει ο Χαρίλαος Τρικούπης προϋπέθετε τη διάθεση σημαντικών κεφαλαίων. Τα κεφάλαια αυτά θα εξασφαλίζονταν εν μέρει με την προσέλκυση στη χώρα ξένων και ομογενών επενδυτών, εν μέρει με την αύξηση της φορολογίας και κυρίως με τον εσωτερικό δανεισμό.[…] Λαϊκή αντίδραση υπήρξε για την επιβολή όλων των φόρων. Η δημιουργία, όμως, του μονοπωλίου του πετρελαίου προσέδωσε στον Τρικούπη το παρωνύμιο «Πετρέλαιος». Το 1882, όταν παρέλαβε την εξουσία ο κρατικός προϋπολογισμός ήταν ήδη ελλειμματικός. Όταν θα ξαναγίνει πρωθυπουργός το 1886 το έλλειμμα θα είναι πολλαπλάσιο για αυτό και θα περάσει στη λαϊκή συνείδηση ως ο πρωθυπουργός που δημιούργησε τις μεγάλες δαπάνες που συνεπάγονταν μεγάλους φόρους. Βασική του επιδίωξη ήταν πάντα η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, κάτι όμως που αποδείχτηκε δύσκολο να επιτευχθεί για πολλούς λόγους, οι κυριότεροι από τους οποίους ήταν οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες, η συνεχώς ογκούμενη δαπάνη μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων, οι επαχθείς όροι των δανείων και η επιφυλακτικότητα των κεφαλαιούχων.
Τρίχα , Λ., Ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη, Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε., Αθήνα 2014, σ. 110-111


Απάντηση Θέματος:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
α. Για την απάντηση στο ερώτημα οι μαθητές/-τριες αναμένεται, μέσα από την κριτική ανάγνωση του παραθέματος, να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες:
«Το πρόγραμμα που ήθελε να εφαρμόσει ο Χ. Τρικούπης προϋπέθετε τη διάθεση σημαντικών κεφαλαίων… προσέλκυση στη χώρα ξένων και ομογενών επενδυτών, εν μέρει με την αύξηση της φορολογίας και κυρίως με τον εσωτερικό δανεισμό.»
«Η δημιουργία […]του μονοπωλίου του πετρελαίου[…]».
Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου [Κεφάλαιο Β. 3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εκσυγχρονιστική πολιτική του] μπορεί να γίνει σύνδεση με το απόσπασμα:
«[…]Για τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού προγράμματός του… δανείων στο εξωτερικό[…]»
β. Για την απάντηση στο ερώτημα οι μαθητές/-τριες αναμένεται, μέσα από την κριτική ανάγνωση του παραθέματος, να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες:
«Όταν θα ξαναγίνει πρωθυπουργός το 1886 το έλλειμμα θα είναι πολλαπλάσιο για αυτό και θα περάσει στη λαϊκή συνείδηση ως ο πρωθυπουργός που δημιούργησε τις μεγάλες δαπάνες που συνεπάγονταν μεγάλους φόρους.»
«Βασική του επιδίωξη ήταν πάντα η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, κάτι όμως που αποδείχτηκε δύσκολο να επιτευχθεί[…]»
Από την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου [Κεφάλαιο Β. 3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εκσυγχρονιστική πολιτική του] μπορούν να αξιοποιηθούν πληροφορίες από το απόσπασμα:
«[…]Αλλά η ελληνική οικονομία δεν άντεξε… δύο χρόνια αργότερα στη Γαλλία.[…]»

Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida).