Τράπεζα Θεμάτων

www.trapeza-thematon.gr

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 35186 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 35186
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β' γραφής
β. αγροτικός νόμος
γ. ίδρυση αποικίας Θουρίων
δ. εμφάνιση της οπλιτικής φάλαγγας
ε. συνέδριο της Κορίνθου υπό τον Φίλιππο Β'
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Οι Αιγύπτιοι εφηύραν την αλφαβητική γραφή.

  2. Ανώτατος άρχοντας στα μυκηναϊκά βασίλεια ήταν ο στρατηγός-αυτοκράτωρ.

  3. Η αρχαϊκή εποχή ακολουθεί χρονικά την κλασική.

  4. Ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός κατευθύνθηκε κυρίως προς τη νότια Ιταλία και Σικελία.

  5. Ο Γάιος Γράκχος πήρε την ονομασία «Αύγουστος».

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: άνακτας (Μονάδες 7) , μετοίκιο (Μονάδες 8).
Μονάδες 15


Απάντηση Θέματος:

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) δ, γ, ε, β, α
(ΙΙ) 1Λ, 2Λ, 3Λ, 4Σ, 5Λ
1.β. άνακτας: Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου, «[…] Ανώτατος άρχοντας … πήγαζε κάθε εξουσία. […]»
μετοίκιο : Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή, «[…] Μόνο οι εγκατεστημένοι … αν είχαν εισοδήματα. […]»

Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida).