Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 952 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34163 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 18-Μαΐ-2023 Ύλη: 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 34163
Ύλη: 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
Τελευταία Ενημέρωση: 18-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

Δίνεται η εξίσωση \(λx=x+λ^{2}-1\), με παράμετρο \(λ\in \mathbb{R}\).

α) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση γράφεται ισοδύναμα:

$$(λ-1)x=(λ-1)(λ+1)\ \ \text{,}\ \ λ\in \mathbb{R}$$

(Μονάδες 8)

β) Να βρείτε τις τιμές του \(λ\) για τις οποίες η παραπάνω εξίσωση έχει ακριβώς μία λύση την οποία και να βρείτε.
(Μονάδες 8)

γ) Για ποια τιμή του \(λ\) η παραπάνω εξίσωση είναι ταυτότητα στο σύνολο των πραγματικών αριθμών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 9)

α) Η δοθείσα εξίσωση ισοδύναμα γράφεται:

$$λx=x+λ^{2}-1 $$ $$\Leftrightarrow λx-x=λ^{2}-1 $$ $$\Leftrightarrow (λ-1)x=(λ-1)(λ+1)$$

β) Η παραπάνω εξίσωση έχει μοναδική λύση αν και μόνο αν:

$$λ-1\ne 0 $$ $$\Leftrightarrow λ\ne 1$$

Η μοναδική λύση της εξίσωσης είναι η:

$$(λ-1)x=(λ-1)(λ+1)$$ $$\overset{λ\ne 1}{\Leftrightarrow} \dfrac{(λ-1)x}{λ-1}=\dfrac{(λ-1)(λ+1)}{λ-1} $$ $$\Leftrightarrow x=λ+1$$

γ) Η εξίσωση είναι ταυτότητα αν και μόνο αν:

$$λ-1=0\ \ \text{και}\ \ (λ-1)(λ+1)=0 $$ $$\Leftrightarrow λ=1\ \ \text{και}\ \ (1-1)(1+1)=0 $$ $$\Leftrightarrow λ=1$$