Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 700 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 37194 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 20-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 37194
Ύλη: 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
Τελευταία Ενημέρωση: 20-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

α) Να δείξετε ότι: \(3\lt \sqrt[3]{30} \lt 4\)

(Μονάδες 12)

β) Να συγκρίνετε τους αριθμούς \(\sqrt[3]{30}\) και \(6-\sqrt{30}\)

(Μονάδες 13)

α) Ισοδύναμα και διαδοχικά βρίσκουμε:

$$3 \lt \sqrt{30} \lt 4$$ $$\Leftrightarrow \sqrt[3]{3^{3}}\lt \sqrt[3]{30} \lt \sqrt[3]{4^{3}}$$ $$\Leftrightarrow \sqrt[3]{27} \lt \sqrt[3]{30} \lt \sqrt[3]{64}$$ $$\Leftrightarrow 27\lt 30\lt 64$$

το οποίο ισχύει.

β) Έστω ότι \(\sqrt[3]{30} \lt 6-\sqrt[3]{30}\), τότε:

$$\sqrt[3]{30} \lt 6-\sqrt[3]{30}$$ $$\Leftrightarrow 2\sqrt[3]{30} \lt 6$$ $$\Leftrightarrow \sqrt[3]{30} \lt 3$$ $$\Leftrightarrow (\sqrt[3]{30})^{3} \lt 3^{3}$$ $$\Leftrightarrow 30\lt 27$$

άτοπο.
Άρα:

$$\sqrt[3]{30}>6-\sqrt[3]{30}$$