Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 11614 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Χημεία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 15083 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Απρ-2024 Ύλη: 1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα 1.3.2 Δομή του ατόμου 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος 4.3.1 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατ' όγκο διαλύματος
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Χημεία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 15083
Ύλη: 1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα 1.3.2 Δομή του ατόμου 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος 4.3.1 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατ' όγκο διαλύματος
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

Θέμα 1ο
Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.
1.1
Ο γραμμομοριακός όγκος ενός ιδανικού αερίου εξαρτάται από:
α) τη φύση του αερίου.
β) τη μάζα του αερίου.
γ) τις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.
δ) τον αριθμό των mol του αερίου.
Μονάδες 5

1.2
Η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ένα διάλυμα όγκου \(1000\ mL\) και συγκέντρωσης \(c = 2\ Μ\) είναι ίση με:
α) \(0,2\ mol\)
β) \(2\ mol\)
γ) \(50\ mol\)
δ) \(200\ mol\)
Μονάδες 5

1.3
Το χημικό στοιχείο \(_{11}^{23}Χ\)
α) είναι αλογόνο.
β) ανήκει στην ομάδα των ευγενών αερίων.
γ) μετατρέπεται εύκολα σε κατιόν.
δ) έχει στον πυρήνα του ίσο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων.
Μονάδες 5

1.4
Όλα τα άτομα του υδρογόνου έχουν:
α) τον ίδιο ατομικό αριθμό.
β) τον ίδιο μαζικό αριθμό.
γ) τον ίδιο αριθμό νετρονίων.
δ) τον ίδιο αριθμό οξείδωσης σε όλες τις ενώσεις του στοιχείου.
Μονάδες 5

1.5 Να αντιστοιχίσετε κάθε μία από τις χημικές ουσίες της στήλης Ι με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό στη στήλη ΙΙ.

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ
1) \(Ο_2\) α) μονατομικό ιόν
2) \(ΝΗ_{4}^{+}\)
3) \(ΝO_{3}^{-}\) β) πολυατομικό ιόν
4) \(S_2\)
5) \(Η_2\) γ) διατομικό μόριο

Μονάδες 5

Απαντήσεις

1.1: γ

1.2: β

1.3: γ

1.4: α

1.5:

  • 1-γ
  • 2-β
  • 3-β
  • 4-α
  • 5-γ