Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 7245 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Χημεία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 15577 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 17-Νοε-2023 Ύλη: 1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.4.2 Χημικοί τύποι ενώσεων, το λεξιολόγιο της Χημείας 3.3.2 Ορισμός, συμβολισμός και ονοματολογία οξειδίων 3.3.3 Ταξινόμηση οξειδίων 3.5.4 Μεταθετικές αντιδράσεις
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Χημεία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 15577
Ύλη: 1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.4.2 Χημικοί τύποι ενώσεων, το λεξιολόγιο της Χημείας 3.3.2 Ορισμός, συμβολισμός και ονοματολογία οξειδίων 3.3.3 Ταξινόμηση οξειδίων 3.5.4 Μεταθετικές αντιδράσεις
Τελευταία Ενημέρωση: 17-Νοε-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

Θέμα 1ο
Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.
1.1 Ο ατομικός αριθμός ενός ατόμου εκφράζει:
α) το άθροισμα των πρωτονίων και ηλεκτρονίων που υπάρχουν στο άτομο.
β) τον αριθμό των νετρονίων στον πυρήνα του ατόμου.
γ) τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα του ατόμου.
δ) το άθροισμα των πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα του ατόμου.
Μονάδες 5

1.2 Τα κατιόντα λιθίου \((Li^+)\) απαντώνται στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πολλών ηλεκτρονικών συσκευών. Κάθε ένα από τα κατιόντα προκύπτει όταν κάθε άτομο λιθίου:
α) προσλαμβάνει ένα πρωτόνιο.
β) προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο.
γ) αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο.
δ) αποβάλλει ένα πρωτόνιο.
Μονάδες 5

1.3 Το διοξείδιο του θείου \((SO_2)\), το μονοξείδιο του αζώτου \((NO)\), το διοξείδιο του αζώτου \((ΝO_2)\) και το μονοξείδιο του άνθρακα \((CO)\) που ανήκουν στην κατηγορία των ατμοσφαιρικών ρύπων χαρακτηρίζονται ως:
α) όξινα οξείδια.
β) ανυδρίτες βάσεων.
γ) επαμφοτερίζοντα οξείδια.
δ) βασικά οξείδια.
Μονάδες 5

1.4 Κατά την ανάμειξη υδατικού διαλύματος \(AgNO_3\) με υδατικό διάλυμα \(ΗCl\) πραγματοποιείται χημική αντίδραση διότι:
α) ελευθερώνεται αέριο.
β) καταβυθίζεται ίζημα \(AgCl\).
γ) Το \(Η\) είναι πιο δραστικό από τον \(Ag\).
δ) Το οξύ \(HCl\) αντιδρά με όλα τα άλατα.
Μονάδες 5

1.5 Να αντιστοιχίσετε κάθε μία από τις ομάδες του Περιοδικού Πίνακα της στήλης Ι με το αντίστοιχο όνομά της στη στήλη ΙΙ.

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ
1) 1η ή ΙΑ α) αλκάλια
2) 13η ή ΙΙΙΑ β) αλογόνα
3) 18η ή VIIIA γ) αλκαλικές γαίες
4) 2η ή ΙΙΑ δ) γαίες
5) 17η ή VIIA ε) ευγενή αέρια

Μονάδες 5

Απαντήσεις

1.1 \(γ\).
1.2 \(γ\).
1.3 \(α\).
1.4 \(β\).

1.5
\(1-α\)
\(2-δ\)
\(3-ε\)
\(4-γ\)
\(5-β\)