Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 4983 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24479 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24479
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων πραγματοποιήθηκε από τους ιεραποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο.

  2. Το βυζαντινό χωρίον που εμφανίστηκε τον 6ο αιώνα αποτελείται από τους βασιλικούς, τους εμποροβιοτέχνες και τους μικροϊδιοκτήτες.

  3. Κύρια αιτία του Σχίσματος των εκκλησιών της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης ήταν η διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας στον χριστιανικό κόσμο από την εκκλησία της Ρώμης.

  4. Στο φεουδαρχικό σύστημα οι πάροικοι αποτελούσαν την πλειονότητα των αγροτών.

  5. Τα αρχαία φιλοσοφικά κείμενα μελετήθηκαν για πρώτη φορά κατά την εποχή της Αναγέννησης.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Ένα στοιχείο της στήλης Β' περισσεύει.

Α Β
1. Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας
2. Βαγιαζήτ
3. Ιωάννης Βατάτζης
4. Λέων Γ'
5. Μανουήλ Β' Παλαιολόγος
α. απαγόρευσε την εισαγωγή ειδών πολυτελείας από τις ιταλικές πόλεις
β. ίδρυσε το Κράτος της Ηπείρου
γ. αύξησε τον αριθμό των θεμάτων της αυτοκρατορίας
δ. ταξίδεψε στη Δύση, για να ζητήσει βοήθεια, προκειμένου να αντιμετωπίσει την προέλαση των Οθωμανών
ε. επικράτησε με το στράτευμά του στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου
στ. υπήρξε εισηγητής της εικονομαχίας

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: Χαλίφης, Τρίτη Ρώμη.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
(ΙΙ) 1β, 2ε, 3α, 4στ, 5δ
1.β.
Χαλίφης : Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Μετά το θάνατο του Μωάμεθ … εντολών του Κορανίου […]».
Τρίτη Ρώμη: Κεφάλαιο 4, 7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, γ. Το Βυζάντιο μετά την Άλωση, «[…] Κληρονόμος των πνευματικών παραδόσεων … το βυζαντινό τελετουργικό […]».