Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2993 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24680 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24680
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ο Λογοθέτης του Δρόμου ήταν υπεύθυνος για:
  α. τα οικονομικά της Αυτοκρατορίας
  β. τον στρατό
  γ. την Εκκλησία
  δ. την εξωτερική πολιτική

 2. Τον ελληνικό τίτλο βασιλεύς υιοθέτησε ο αυτοκράτορας:
  α. Ηράκλειος
  β. Ιουστινιανός Α'
  γ. Λέων Γ' Ίσαυρος
  δ. Βασίλειος Β'

 3. Τις αρμοδιότητες του αυτοκράτορα και του πατριάρχη καθορίζει/ουν με ακρίβεια:
  α. ο Πρόχειρος Νόμος
  β. η Επαναγωγή
  γ. η Εκλογή
  δ. τα Βασιλικά

 4. Στο Κοσσυφοπέδιο ο σέρβος ηγεμόνας Λάζαρος συγκρούστηκε διαδοχικά με τους:
  α. Οσμάν και Ορχάν
  β. Ορχάν και Βαγιαζήτ
  γ. Μουράτ και Βαγιαζήτ
  δ. Βαγιαζήτ και Μουράτ Β’

 5. Στη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) αποφασίστηκε:
  α. η πλήρης υποταγή της Ορθόδοξης στην Καθολική Εκκλησία
  β. η πλήρης υποταγή της Καθολικής στην Ορθόδοξη Εκκλησία
  γ. η αποστολή βοήθειας (έμψυχο και άψυχο υλικό) στην Κωνσταντινούπολη
  δ. το οριστικό Σχίσμα των δύο Εκκλησιών

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να κατατάξετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα ακόλουθα γεγονότα, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
β. ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο
γ. εμφάνιση του Ισλάμ
δ. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
ε. η Μόσχα θεωρήθηκε ως Τρίτη Ρώμη
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: ιερός πόλεμος (τζιχάντ), τελετή της περιβολής.
Μονάδες 8+7 = 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1δ, 2α, 3β, 4γ, 5α
(ΙΙ) γ, α, β, δ, ε
1.β.
ιερός πόλεμος: Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Για τους μουσουλμάνους… εξάπλωσης του Ισλάμ […]».
τελετή της περιβολής : Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας, α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη, «[…] Η επίσημη… φέουδου […]».