Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 6648 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24789 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.5. Η Εικονομαχία 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων 2.3. Κοινωνία 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24789
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 1.5. Η Εικονομαχία 1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί 2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων 2.3. Κοινωνία 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο Θέμα
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Η Εικονομαχική πολιτική που υιοθέτησαν οι Ίσαυροι δημιούργησε ρήγμα στις σχέσεις της Ορθόδοξης με την Καθολική Εκκλησία.

  2. Από τα μέσα του 7ου έως τα μέσα του 9ου αι. η βυζαντινή κυριαρχία εδραιώθηκε με την επέκταση του θεσμού των θεμάτων και τη δημιουργία ναυτικών θεμάτων.

  3. Υπεύθυνος για την υποδοχή ξένων πρεσβευτών ήταν ο Λογοθέτης του Δρόμου.

  4. Οι Οθωμανοί κατά την επέκτασή τους επέδειξαν μηδαμινή θρησκευτική ανεκτικότητα απέναντι στους χριστιανικούς αγροτικούς πληθυσμούς.

  5. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η' Παλαιολόγος απέρριψε στη Σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας την υπαγωγή της Ορθόδοξης στην Καθολική Εκκλησία, υπακούοντας στην επιθυμία του βυζαντινού λαού.

(Μονάδες 5)

1.α.
(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. Αποδημία του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα (Εγίρα).
β. Ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο.
γ. Ανακάλυψη της Βραζιλίας από τον Αλβαρέζ Καμπράλ.
δ. Σύνοδος Φερράρας – Φλωρεντίας.
ε. Εκχριστιανισμός των Μοραβών.
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: τελετή της περιβολής, βασιλικοί.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Σ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) α, ε, β, δ, γ
1.β.
τελετή της περιβολής : Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας, α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη, «[…] Η επίσημη αναγνώριση… αφαίρεση του φέουδου. […]»
βασιλικοί : Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, α. Η ανώτερη αριστοκρατία, «[…] Από τα τέλη του 10ου αι., … να χάσουν την αυτοκρατορική εύνοια. […]»