Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2526 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24792 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.5. Η Εικονομαχία 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24792
Ύλη: 1.5. Η Εικονομαχία 1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης 2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών 2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις 3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους 4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τις προσωπικότητες της στήλης Α με σημαντικές τους αποφάσεις ή ενέργειες (στήλη Β). Δύο (2) ονόματα της στήλης Α περισσεύουν.

Α Β
1. Γεώργιος Σχολάριος
2. Βασίλειος Β'
3. Βοκκάκιος
4. Λέων Γ' Ίσαυρος
5. καρδινάλιος Ουμβέρτος
6. πάπας Ουρβανός Β'
7. Θεόδωρος Λάσκαρης
α. στέφθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας αυτοκράτορας και βασιλιάς των Ρωμαίων.
β. το 730 εξέδωσε το πρώτο επίσημο εικονομαχικό διάταγμα που προέβλεπε την καταστροφή των εικόνων.
γ. συνόδευσε τον αυτοκράτορα Ιωάννη Η' στη Σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας.
δ. εκπροσώπησε την Καθολική Εκκλησία στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης που κατέληξαν στο Σχίσμα του 1054.
ε. συνήψε με τους Βενετούς ευνοϊκή για αυτούς εμπορική συνθήκη.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. Υπογραφή της Ειρήνης της Αυγούστας.
β. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.
γ. Εκδήλωση της επιδημίας του Μαύρου Θανάτου στην Ευρώπη.
δ. Υπογραφή της συμφωνίας Διανομής της Ρωμανίας.
ε. Στέψη του Πιπίνου από τον πάπα ελέω Θεού βασιλέα των Φράγκων.
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: σώμα των γενιτσάρων, Αναγέννηση.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1γ, 2ε, 4β, 5δ, 7α
(ΙΙ) ε, δ, γ, β, α
1.β.
Σώμα των γενιτσάρων : Κεφάλαιο 4, 6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών, «[…] Το σώμα των ιππέων-τιμαριούχων… και στρατιωτών. […]»
Αναγέννηση : Κεφάλαιο 6, 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός, «[…] πρόκειται για μια γενικότερη… δημιουργικό και ερευνητικό. […]