Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2095 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34171 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Ο πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 34171
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Ο πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑΑ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες:

 1. Με την τρωική εκστρατεία οι Αχαιοί επιδίωκαν:
  α. τη μόνιμη εγκατάσταση στην Τροία
  β. τον έλεγχο των στενών του Ελλησπόντου
  γ. τον έλεγχο του εμπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο
  δ. τον έλεγχο των πρώτων υλών στη Μικρά Ασία

 2. Η έλλειψη ίσως οργανωμένου στρατού την περίοδο της κρίσης του ομηρικού κόσμου έδωσε τη δυνατότητα στους ευγενείς να αμφισβητήσουν την εξουσία:
  α. των αρίστων
  β. του λαού
  γ. των ιερέων
  δ. του βασιλιά

 3. Ο Φίλιππος Β' αντιμετώπισε νικηφόρα τις συνασπισμένες δυνάμεις των Θηβαίων και Αθηναίων στη(ν):
  α. Χαιρώνεια
  β. Μαντίνεια
  γ. Κόρινθο
  δ. Χαλκιδική

 4. Οι Ρωμαίοι που ανήκαν στις παλαιές μεγάλες οικογένειες ονομάζονταν:
  α. πληβείοι
  β. πελάτες
  γ. πατρίκιοι
  δ. τιμητές

 5. Ο Τιβέριος Γράκχος πρότεινε ο θησαυρός της Περγάμου να δοθεί στους:
  α. πατρικίους
  β. κατοίκους της Περγάμου
  γ. ακτήμονες
  δ. συγκλητικούς

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.

Α Β
1. Μ. Αλέξανδρος
2. Περικλής
3. Φίλιππος Β'
4. Κίμων
5. Οκταβιανός
α. πολιτική συνεργασίας με τη Σπάρτη
β. πολιτική ενοποίησης των Ελλήνων
γ. πολιτική συμβιβασμού στην κατανομή της εξουσίας
δ. πολιτική αποδυνάμωσης της συγκλήτου
ε. πολιτική ανάμειξης του ελληνικού με τον ασιατικό κόσμο
στ. πολιτική ενίσχυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: γεωμετρική τέχνη (Μονάδες 8) , διάταγμα του Καρακάλλα (Μονάδες 7).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑΑ’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1δ, 2στ, 3α, 4ε, 5β
(ΙΙ) α, γ, ε, δ, β
1β. πλήθος (ομηρική εποχή) : Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, Η κοινωνία, «[…] Στο πλαίσιο του … την ονομασία πλήθος […]».
Καλλίειος συνθήκη : Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η συμμαχία της Δήλου-Αθηναϊκή ηγεμονία, «[…] Οι Αθηναίοι λέγεται … αποστολής στα Σούσα […]».