Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2295 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34172 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Η κρίση της πόλης-κράτους Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 34172
Ύλη: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Η κρίση της πόλης-κράτους Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες:

 1. Οι ευγενείς κατά την αρχαϊκή εποχή αποκαλούνταν και:
  α. εσθλοί
  β. τύραννοι
  γ. δυνατοί
  δ. τιμητές

 2. Ηγεμονική θέση μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο απέκτησε η:
  α. Αθήνα
  β. Θήβα
  γ. Σπάρτη
  δ. Κόρινθος

 3. Οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν στρατιωτικά στις πόλεις της νοτίου Ελλάδας:
  α. με το Συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.)
  β. με τη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.)
  γ. με τη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.)
  δ. με τη μάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.)

 4. Η ίδρυση της Ρώμης, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποδίδεται στους:
  α. Αιγύπτιους
  β. Έλληνες αποίκους
  γ. Δωριείς
  δ. Ετρούσκους

 5. Η συνέλευση των στρατευμένων πολιτών της Ρώμης ονομαζόταν:
  α. φρατρική εκκλησία
  β. φυλετική εκκλησία
  γ. λοχίτιδα εκκλησία
  δ. σύγκλητος

(Μονάδες 5)

(II) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Η πολιτική οργάνωση στην αρχαία Αίγυπτο βασίστηκε στην ιδέα της θεοποίησης του φαραώ.

 2. Η γραμμική Β' ήταν η γραφή που χρησιμοποιήθηκε από ειδικευμένους γραφείς στα μυκηναϊκά ανάκτορα.

 3. Ανώτατος άρχοντας ενός μυκηναϊκού ανακτόρου ήταν ο βασιλεύς.

 4. Τα θεωρικά ήταν τα έξοδα μιας επίσημης αποστολή σε πανελλήνιες εορτές.

 5. Η μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.) σηματοδότησε το τέλος της Θηβαϊκής Ηγεμονίας.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: γραμματικοί (Μονάδες 7), τιμητές (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1α, 2γ, 3β, 4δ, 5γ
(ΙΙ) 1Σ, 2Σ, 3Λ, 4Λ, 5Σ
1.β. γραμματικοί: Ο ελληνιστικός πολιτισμός, Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα, «[…] Στη Βιβλιοθήκη εργάζονταν … των αρχαίων συγγραφέων […]».
τιμητές: Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, Η πολιτική οργάνωση, «[…] Μεγάλης σπουδαιότητας αξίωμα … επιδείκνυε ανήθικη συμπεριφορά […]».