Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 353 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35188 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 35188
Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν:

Α Β
1. οπλιτική φάλαγγα
2. αγροτικός νόμος
3. γραμμική Β' γραφή
4. ακμή Αντιόχειας και Αλεξάνδρειας
5. λειτουργίες
α. μυκηναϊκή περίοδος
β. ελληνιστικά βασίλεια
γ. αρχαία Αίγυπτος
δ. περίοδος μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στη ρωμαϊκή πολιτεία (Res publica)
ε. κλασική εποχή
στ. ομηρική εποχή
ζ. αρχαϊκή εποχή

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός κατευθύνθηκε κυρίως προς:
  α. τα μικρασιατικά παράλια
  β. την Ιταλία
  γ. τη Σικελία
  δ. την Κύπρο και την Αίγυπτο

 2. Η δημοκρατική ιδέα υλοποιείται ουσιαστικά το 508 π.Χ. με τις μεταρρυθμίσεις του:
  α. Σόλωνα
  β. Δράκοντα
  γ. Λυκούργου
  δ. Κλεισθένη

 3. Μια από τις λειτουργίες κατά την εποχή του Περικλή στην Αθήνα ήταν:
  α. τα θεωρικά
  β. η αρχιθεωρία
  γ. το μετοίκιο
  δ. η ηγεμονία

 4. Η Βασίλειος ειρήνη είναι γνωστή και ως:
  α. Ανταλκίδειος
  β. Τριακονταετής
  γ. Νικίειος
  δ. Αρχιδάμειος

 5. Την ονομασία «Αύγουστος» έλαβε ο:
  α. Γάιος Γράκχος
  β. Τιβέριος Γράκχος
  γ. Οκταβιανός
  δ. Καρακάλλας

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: ισηγορία (Μονάδες 5), γραμματικοί (Μονάδες 10).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1ζ, 2δ, 3α, 4β, 5ε
(ΙΙ) 1α, 2δ, 3β, 4α, 5γ
1.β. ισηγορία: Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), Τα πολιτεύματα, «[…] Στο δημοκρατικό πολίτευμα σε κάθε πολίτη δινόταν … την άποψή του (ισηγορία). […]»
γραμματικοί: Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα, Η Αλεξάνδρεια, «[…] Στη Βιβλιοθήκη εργάζονταν οι γραμματικοί … των αρχαίων συγγραφέων. […]»