Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 697 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35194 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 35194
Ύλη: 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Σε ποιες περιόδους διακρίνονται τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου και ποια η συνολική του διάρκεια;
Μονάδες 10

2.β. Ποιες δυναστείες κυβέρνησαν το ρωμαϊκό κράτος κατά την περίοδο από τον θάνατο του Αυγούστου (14 μ.Χ.) ως τα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. και με ποια κριτήρια τις διακρίνουμε;
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.), «[…] Όλος σχεδόν ο ελληνικός κόσμος … και το Δεκελεικό ή Ιωνικό πόλεμο (413-404 π.Χ.). […]»
2.β. Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.), «[…] Το ρωμαϊκό κράτος από το θάνατο του Αυγούστου … στο ανώτατο σημείο της ακμής του. […]»