Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1922 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35195 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 35195
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.

Α Β
1. πρώτος ελληνικός αποικισμός
2. μετοίκιο
3. μάχη στη Χαιρώνεια
4. ίδρυση της Ρώμης
5. ίδρυση συμβουλίου του αυτοκράτορα
α. αθηναϊκός φόρος
β. Φιλίππος Β'
γ. Αλέξανδρος
δ. Ετρούσκοι
ε. ίδρυση Πανιώνιου
στ. Γάιος Γράκχος
ζ. Οκταβιανός

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Το πολιτικό σύστημα στην αρχαία Αίγυπτο μπορεί να θεωρηθεί θεοκρατικό.

  2. Στους Μυκηναίους συναντούμε για πρώτη φορά μια μορφή πρώιμης δημοκρατίας.

  3. Τα ελληνικά φύλα που μετανάστευσαν στη διάρκεια του πρώτου ελληνικού αποικισμού δεν απέκτησαν μόνιμη εγκατάσταση στους νέους τόπους.

  4. Τη Θηβαϊκή ηγεμονία ακολούθησε η μακεδονική.

  5. Ο Κάτων ο Τιμητής, λόγω της βαθιάς ελληνικής παιδείας του, ευνοούσε την επιρροή του ελληνικού πνεύματος στη ζωή των Ρωμαίων.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: θεωρικά (Μονάδες 6), δήμαρχοι (Res publica) (Μονάδες 9).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1ε, 2α, 3β, 4δ, 5ζ
(ΙΙ) 1Σ, 2Λ, 3Λ, 4Σ, 5Λ
1.β. θεωρικά: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή, «[…] Τα θεωρικά ήταν … παιδείας για τους Αθηναίους. […]»
δήμαρχοι (Res publica):Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας- Res publica, Οι κοινωνικοί αγώνες, «[…] Οι άρχοντες αυτοί … των πληβείων (veto). […]»