Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 410 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35197 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 2.4 Ο πολιτισμός 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 35197
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 2.4 Ο πολιτισμός 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά πρόσωπα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. Περικλής
β. Μέγας Αλέξανδρος
γ. Κλεισθένης
δ. Γάιος Γράκχος
ε. Οκταβιανός Αύγουστος
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Στην αρχαία Αίγυπτο χρησιμοποιούσαν την αλφαβητική γραφή.

  2. Η γραμμική Β' γραφή, σε αντίθεση με τη γραμμική Α', δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί.

  3. Μια από τις λειτουργίες ήταν και η τριηραρχία.

  4. Ο Φίλιππος Β' αναδείχτηκε αρχηγός των Ελλήνων στο συνέδριο της Κορίνθου το 337 π.Χ.

  5. Ο Οκταβιανός διακρινόταν για τον αυταρχισμό του και γι’ αυτό επιδίωξε να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του όλες τις εξουσίες.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: στήλη της Ροζέτας (Μονάδες 8) , γυμνασιαρχία (Μονάδες 7).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) γ, α, β, δ, ε
(ΙΙ) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
1.β στήλη της Ροζέτας: Η Αίγυπτος, Ο πολιτισμός, Η γραφή, «[…] Κείμενο μιας τρίγλωσσης … βασιλιά της Αιγύπτου. […]».
γυμνασιαρχία: κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή, «[…] Μια από τις λειτουργίες στην αρχαία Αθήνα ήταν η γυμνασιαρχία για την τέλεση αγώνων λαμπαδηδρομίας στα Παναθήναια. […]».