Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 18325 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Φυσική Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 7970 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαρ-2023 Ύλη: Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Φυσική
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 7970
Ύλη: Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαρ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
ΘΕΜΑ Β

Β1. Οι ευθύγραμμοι διάδρομοι κολύμβησης σε μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων έχουν μήκος ίσο με \(50 m\).
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Σε έναν αγώνα κολύμβησης των \(200\ m\), η μετατόπιση του κολυμβητή είναι ίση με:
α) \(200 m\)
β) \(500 m\)
γ) μηδέν
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β2. Κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και η τιμή της ταχύτητας του μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση \(υ = 5t\) (S.I.). Στην εικόνα παριστάνονται τρία διαγράμματα, τα Α, Β και Γ, που το καθένα μπορεί παριστάνει την τιμή της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο κιβώτιο σε συνάρτηση με το χρόνο.

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Το διάγραμμα που παριστάνει σωστά την τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο είναι:
α) το Α
β) το Γ
γ) το Β
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

Β1. Σωστή η απάντηση (γ)
Ενδεικτική Αιτιολόγηση
Τα σημεία που αρχικά και τελικά βρίσκεται ο κολυμβητής συμπίπτουν συνεπώς \(Δx_{ολ}=0\)

Β2. Σωστή η απάντηση (β)
Ενδεικτική Αιτιολόγηση
Από την εξίσωση της ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι:

$$α=5\ m/s^{2}\ \ \ \ (1)$$

Από τον \(2ο\) Νόμο του Νεύτωνα και την \((1)\): \(F=m \cdot 5 \ \ \ \text{(S.I.)}\)
δηλαδή \(F(t)=\text{σταθ.}\) (ευθεία παράλληλη στον άξονα του χρόνου).

Συνεπώς το \((Γ)\) διάγραμμα είναι σωστό.