Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3831 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Φυσική Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 13622 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Ιουν-2024 Ύλη: 1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής 2.1.4 Η μηχανική ενέργεια
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Φυσική
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 13622
Ύλη: 1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής 2.1.4 Η μηχανική ενέργεια
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Ιουν-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
ΘΕΜΑ 2

2.1. Σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα \(\vec{𝜐_0}\) από ύψος \(ℎ\) πάνω από το έδαφος.

Α. Αν αμελήσουμε τις δυνάμεις που το σώμα δέχεται από τον αέρα και \(𝑔\) είναι το μέτρο της γήινης βαρυτικής επιτάχυνσης, τότε, τη στιγμή που μηδενίζεται στιγμιαία η ταχύτητα του σώματος, αυτό βρίσκεται σε ύψος \(ℎ'\) από το έδαφος για το οποίο ισχύει:
α) \(ℎ' =\dfrac{𝜐^2_0}{2\cdot 𝑔}\)
β) \(ℎ' = ℎ +\dfrac{𝜐^2_0}{2\cdot 𝑔}\)
γ) \(ℎ'= ℎ −\dfrac{𝜐^2_0}{2\cdot 𝑔}\)
Μονάδες 4
Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 8

2.2. Σημειακό αντικείμενο \(A\), μάζας \(𝑚\), κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης \(∑\vec{F}\). Σημειακό αντικείμενο \(B\), μάζας \(𝑚\), κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης \(2\cdot ∑\vec{F}\).

A. Αν \(𝛥\vec{υ}_𝛢\) είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου \(Α\) σε χρονικό διάστημα \(𝛥𝑡\) και \(𝛥\vec{υ}_𝛣\) είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου \(Β\) σε χρονικό διάστημα \(2 \cdot 𝛥𝑡\), τότε:
α) \(𝛥\vec{υ}_𝛢 = 𝛥\vec{υ}_𝛣\)
β) \(𝛥\vec{υ}_𝛢 = 4\cdot 𝛥\vec{υ}_𝛣\)
γ) \(𝛥\vec{υ}_𝛢 = \dfrac{ 𝛥\vec{υ}_𝛣}{4}\)
Μονάδες 4
Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 9

(Ενδεικτικές Απαντήσεις)
ΘΕΜΑ 2
2.1.
A. Σωστή Απάντηση: β)
Μονάδες 4
B. Η μηχανική ενέργεια του σώματος διατηρείται σταθερή.
Έτσι:

$$𝑚\cdot 𝑔\cdot ℎ +\frac{1}{2}\cdot 𝑚\cdot 𝜐^2_0 = 𝑚\cdot 𝑔\cdot ℎ'$$ $$\Rightarrow ℎ'= ℎ + \frac{𝜐^2_0}{2\cdot 𝑔}$$

Μονάδες 8

2.2.
A. Σωστή Απάντηση: γ)
Μονάδες 4
Β. Ισχύει:

$$\begin{cases} 𝛥\vec{υ}_𝛢 = \vec{α}_𝛢 \cdot 𝛥𝑡 \\ 𝛥\vec{υ}_𝛣 = \vec{α}_𝐵\cdot 2\cdot 𝛥𝑡 \end{cases}$$ $$\Rightarrow \begin{cases} 𝛥\vec{υ}_𝛢= \dfrac{∑\vec{F}}{𝑚} \cdot 𝛥𝑡 \\ 𝛥\vec{υ}_𝛣=\dfrac{2\cdot ∑\vec{F}}{m}\cdot 2 \cdot 𝛥𝑡 = 4\cdot \dfrac{∑\vec{F}}{m}\cdot 𝛥𝑡 \end{cases}$$ $$\Rightarrow 𝛥\vec{υ}_Β = 4\cdot 𝛥\vec{υ}_Α$$ $$\Rightarrow 𝛥\vec{υ}_Α = \frac{𝛥\vec{υ}_B}{4}$$

Μονάδες 9