Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 11439 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Χημεία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 15084 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Απρ-2024 Ύλη: 1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και Μονάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.4.4 Αριθμός οξείδωσης 3.5.3 Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος 4.3.1 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατ' όγκο διαλύματος
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Χημεία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 15084
Ύλη: 1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και Μονάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.4.4 Αριθμός οξείδωσης 3.5.3 Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος 4.3.1 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατ' όγκο διαλύματος
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

Θέμα 1ο
Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

1.1 Για να μετρήσουμε με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τον όγκο ενός διαλύματος θα χρησιμοποιήσουμε:
α) ένα ποτήρι ζέσεως.
β) ένα σιφώνιο.
γ) μία κωνική φιάλη.
δ) έναν ογκομετρικό κύλινδρο.

Μονάδες 5

1.2 Σε \(1000\ mL\) υδατικού διαλύματος \(ZnCl_2\) συγκέντρωσης \(c= 0,2\ M\) περιέχονται:
α) \(0,2\ mol\) \(ZnCl_2\)
β) \(0,02\ mol\) \(ZnCl_2\)
γ) \(0,1\ mol\) \(ZnCl_2\)
δ) \(0,01\ mol\) \(ZnCl_2\)

Μονάδες 5

1.3 Για \(1\ mol\) αερίου \(Α\) και \(22,4 L\) αερίου \(Β\) που έχουν μετρηθεί σε συνθήκες \(STP\) ισχύει:
α) \(n_\text{(αερίου Α)} < n_\text{(αερίου Β)}\)
β) \(n_\text{(αερίου Α)} > n_\text{(αερίου Β)}\)
γ) \(n_\text{(αερίου Α)} = n_\text{(αερίου B)}\)
δ) \(22,4\ n_\text{(αερίου Α)} = n_\text{(αερίου B)}\)

Μονάδες 5

1.4 Τα χημικά στοιχεία της 1ης ομάδας του Περιοδικού Πίνακα:
α) αποτελούν την ομάδα των αλογόνων.
β) έχουν ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα.
γ) μετατρέπονται εύκολα σε ανιόντα.
δ) είναι αμέταλλα.

Μονάδες 5

1.5. Να σημειώσετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και να τη χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ):

i) Ο γραμμομοριακός όγκος του οξυγόνου είναι ίσος με τον γραμμομοριακό όγκο του διοξειδίου του άνθρακα όταν μετρούνται στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

ii) Ο αριθμός οξείδωσης του \(Mn\) στο ιόν \(MnO_{4}^{-}\) είναι \(0\).

iii) \(1 mol\) οποιασδήποτε χημικής ουσίας περιέχει \(6,023 \cdot1023 g\) της ουσίας.

iv) Η αντίδραση \(Ν_2 + 3Η_2 \rightarrow 2ΝΗ_3\) είναι οξειδοαναγωγική.

v) Τα χημικά στοιχεία μιας περιόδου του Περιοδικού Πίνακα εμφανίζουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες.

Μονάδες 5

Απαντήσεις
1.1: β

1.2: α

1.3: γ

1.4: β

1.5:

  • i: Σ
  • ii: Λ
  • iii: Λ
  • iv: Σ
  • v: Λ