Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 8379 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Χημεία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 15309 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Απρ-2024 Ύλη: 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.3.5 Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός 2.4.4 Αριθμός οξείδωσης 2.4.6 Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I.
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Χημεία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 15309
Ύλη: 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.3.5 Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός 2.4.4 Αριθμός οξείδωσης 2.4.6 Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I.
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

Θέμα 1ο
Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετεστην κόλλα σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

1.1 Ένα στοιχείο έχει ηλεκτρονιακή δομή σε στιβάδες \((2, 8, 2)\). Το στοιχείο αυτό:
α) ανήκει στα αμέταλλα.
β) έχει μαζικό αριθμό \(12\).
γ) ανήκει στην \(3η\) περίοδο του περιοδικού πίνακα.
δ) ανήκει στην \(ΙΙΙ_Α\) ομάδα του περιοδικού πίνακα.

Μονάδες 5

1.2 Ο διπλασιασμός του όγκου του δοχείου μέσα στο οποίο περιέχεται ποσότητα αερίου υπό σταθερή θερμοκρασία οδηγεί σε πίεση:
α) διπλάσια της αρχικής.
β) ίση με την αρχική.
γ) υποδιπλάσια της αρχικής.
δ) αυξημένη σε σχέση με την αρχική.

Μονάδες 5

1.3 Ανήκει στην κατηγορία των αντιδράσεων σύνθεσης η αντίδραση
α) \(Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2\).
β) \(Ca + Cl_2 \rightarrow CaCl_2\).
γ) \(Ca(OH)_2 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + 2 H_2O\).
δ) \(CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2\).

Μονάδες 5

1.4 Ο αριθμός οξείδωσης του βρωμίου είναι ίσος με \(0\) στη χημική οντότητα:
α) \(Br_2\).
β) \(HBr\).
γ) \(Br^{-}\).
δ) \(NaBrO_3\).

Μονάδες 5

1.5 Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).

α) Τα στοιχεία τα οποία ανήκουν στην δεύτερη ομάδα του περιοδικού πίνακα ονομάζονται αλκαλικές γαίες.

β) Από πάνω προς τα κάτω σε μία ομάδα του περιοδικού πίνακα η ατομική ακτίνα των στοιχείων μειώνεται.

γ) Η ένωση \(NaCl\) είναι ιοντική και για τον λόγο αυτό εμφανίζει υψηλό σημείο τήξης.

δ) Η ένωση με χημικό τύπο \(CaSO_3\) ονομάζεται θειικό ασβέστιο.

ε) \(1 mol\) κάθε χημικής ουσίας έχει μάζα ίση με την αριθμητική τιμή της σχετικής μοριακής μάζας της σε \(Kg\).

Μονάδες 5

Μονάδες 25

Απαντήσεις
1.1 γ

1.2 γ

1.3 β

1.4 α

1.5
α) Σωστή.
β) Λανθασμένη.
γ) Σωστή.
δ) Λανθασμένη.
ε) Λανθασμένη.