Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3329 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Χημεία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 15564 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Απρ-2024 Ύλη: 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.3.4 Ατομική ακτίνα 2.3.5 Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός 2.4.6 Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων 3.3.2 Ορισμός, συμβολισμός και ονοματολογία οξειδίων 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Χημεία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 15564
Ύλη: 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.3.4 Ατομική ακτίνα 2.3.5 Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός 2.4.6 Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων 3.3.2 Ορισμός, συμβολισμός και ονοματολογία οξειδίων 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

Θέμα 1ο
Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

1.1 Ο ατομικός αριθμός δείχνει
α) το πλήθος των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου.
β) το πλήθος των πρωτονίων και των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου.
γ) το πλήθος των νουκλεονίων στον πυρήνα ενός ατόμου.
δ) το πλήθος των πρωτονίων στον πυρήνα ενός ατόμου.

Μονάδες 5

1.2 Το χημικό είδος \(HCΟ_{3}^{-}\) ονομάζεται
α) ανθρακικό ανιόν.
β) ανθρακικό οξύ.
γ) όξινο ανθρακικό ανιόν.
δ) ανθρακικό κατιόν.

Μονάδες 5

1.3 Από τα χημικά είδη \(Ca(ΝO_3)_2\), \(CΟ_{3}^{2-}\), \(Fe_2O_3\) και \(KMnO_4\), οξείδιο είναι
α) Το \(Ca(ΝO_3)_2\).
β) Το \(CΟ_{3}^{2-}\).
γ) Το \(Fe_2O_3\).
δ) Το \(KMnO_4\).

Μονάδες 5

1.4 Τρία \((3)\) \(mol\) \(CΟ_2 (g)\)
α) περιέχουν \(3\) άτομα \(C\) και \(6\) άτομα \(Ο\).
β) περιέχουν \(3Ν_Α\) άτομα \(Ο\).
γ) καταλαμβάνουν όγκο \(67, 2 L\) στους \(273 K\) και σε πίεση \(1 atm\).
δ) περιέχουν \(6N_A\) ιόντα \(Ο^{2-}\).
Δίνεται ότι \(V_{mol,STP } = 22,4 L\)

Μονάδες 5

1.5 Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).

α) Κατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά.

β) Από πάνω προς τα κάτω σε μία ομάδα η ατομική ακτίνα αυξάνεται.

γ) Από πάνω προς τα κάτω σε μία ομάδα μειώνεται η ηλεκτραρνητικότητα.

δ) Ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός αναπτύσσεται, συνήθως, μεταξύ ενός μετάλλου και ενός αμετάλλου.

ε) Τα κρυσταλλικά πλέγματα των ιοντικών ενώσεων είναι αγωγοί του ηλεκτρισμου.

Μονάδες 5

Απαντήσεις
1.1. δ

1.2. γ

1.3. γ

1.4. γ

1.5.
α. Λανθασμένη.
β. Σωστή.
γ. Σωστή.
δ. Σωστή.
ε. Λανθασμένη.