Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5991 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Χημεία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 15576 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Νοε-2023 Ύλη: 1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα 1.3.2 Δομή του ατόμου 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I.
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Χημεία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 15576
Ύλη: 1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα 1.3.2 Δομή του ατόμου 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I.
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Νοε-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

Θέμα1ο
Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.5 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.
1.1 Το χημικό στοιχείο χλώριο (σύμβολο ατόμου: \(Cl\)) έχει ατομικότητα:
α) \(3\)
β) \(2\)
γ) \(4\)
δ) \(8\)
Μονάδες 5

1.2 Το κατιόν ασβεστίου \((Ca^{2+})\) περιέχει \(20\) νετρόνια, \(20\) πρωτόνια και \(18\) ηλεκτρόνια. Ο µαζικός αριθµός του ασβεστίου \((Ca)\) είναι:
α) \(40\)
β) \(38\)
γ) \(20\)
δ) \(18\)
Μονάδες 5

1.3 Ένα μονοατομικό ιόν με φορτίο \(+2\) προκύπτει όταν το αντίστοιχο άτομο:
α) αποβάλλει δύο ηλεκτρόνια.
β) προσλαμβάνει δύο ηλεκτρόνια.
γ) προσλαμβάνει δύο πρωτόνια.
δ) αποβάλλει δύο πρωτόνια.
Μονάδες 5

1.4 Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα έχουν:
α) ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων εξωτερικής στιβάδας.
β) ίδιες ιδιότητες.
γ) ίδιο ατομικό αριθμό.
δ) ίδιο αριθμό ηλεκτρονιακών στιβάδων.
Μονάδες 5

1.5 To \(1 mol\) \(Η_2Ο\) περιέχει:
α) \(2\) άτομα οξυγόνου.
β) \(2\) άτομα υδρογόνου.
γ) \(2\cdotΝ_A\) άτομα υδρογόνου.
δ) \(2\cdotΝ_A\) άτομα οξυγόνου.
Μονάδες 5

Απαντήσεις
1.1 \(β\).
1.2 \(α\).
1.3 \(α\).
1.4 \(δ\).
1.5 \(γ\).