Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 7932 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 16388 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 10-Απρ-2023 Ύλη: 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής 3.4 Κινητική θεωρία
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 16388
Ύλη: 2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής 3.4 Κινητική θεωρία
Τελευταία Ενημέρωση: 10-Απρ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΘΕΜΑ 2
2.1. Ένα μπαλόνι περιέχει αέριο ήλιο. Οποιοδήποτε μόριο του αερίου βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και, μετά από κάθε κρούση του με άλλο μόριο ή με την ελαστική μεμβράνη του μπαλονιού, η ορμή του αυξάνεται ή μειώνεται. Το μέγεθος του μπαλονιού:
(α) αυξάνεται.
(β) μειώνεται.
(γ) παραμένει σταθερό.

2.1.Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση.
Μονάδες 4

2.1.Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

2.2. Το ήλιο που περιέχει το μπαλόνι, προσεγγίζει καλύτερα από κάθε άλλο αέριο την συμπεριφορά του ιδανικού αερίου.Θερμαίνουμε το μπαλόνι με συνέπεια να αυξηθεί ο όγκος και η θερμοκρασία του. Αυτό συνέβη επειδή η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου:
(α) αυξήθηκε
(β) μειώθηκε
(γ) παρέμεινε σταθερή

2.2.Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση.
Μονάδες 4

2.2.Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2
2.1.
2.1.Α. Σωστή απάντηση η (γ)
Μονάδες 4

2.1.B.
Η ορμή ενός μορίου μεταβάλλεται μετά από κάθε σύγκρουση, αλλά η \(\overline{υ^2}\) παραμένει σταθερή, αφού εξαρτάται μόνο από την θερμοκρασία. Συνακόλουθα, σταθερή παραμένει και η πίεση του αερίου, η οποία ισούται με την ατμοσφαιρική. Κατά συνέπεια δεν αλλάζει το σχήμα του μπαλονιού.
Μονάδες 9

2.2.
2.2.Α. Σωστή απάντηση η (α)
Μονάδες 4

2.2.B.
Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του ιδανικού αερίου δίνεται από την:

$$Κ=\dfrac{3}{2}kT$$

Εφόσον αυξήθηκε η θερμοκρασία, αυξήθηκε και η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου. Δεδομένου ότι στην εξωτερική του επιφάνεια το μπαλόνι δέχεται την (σταθερή), ατμοσφαιρική πίεση, η μεταβολή είναι ισοβαρής. Άρα, η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί και την αλλαγή του όγκου που αναφέρεται στην εκφώνηση.
Μονάδες 8