Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 21733 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 16489 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 07-Απρ-2023 Ύλη: 1.1 Οριζόντια βολή 1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση 1.3 Κεντρομόλος δύναμη
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 16489
Ύλη: 1.1 Οριζόντια βολή 1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση 1.3 Κεντρομόλος δύναμη
Τελευταία Ενημέρωση: 07-Απρ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΘΕΜΑ 2
2.1. Ένα παιδί ανεβαίνει στην «Ρόδα» ενός Λούνα Παρκ, η οποία βρίσκεται μακριά από οποιοδήποτε άλλο σώμα και εκτελεί κυκλική ομαλή κίνησηκατά την φορά των δεικτών του ρολογιού (δεξιόστροφα):


Την στιγμή που το παιδί βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς του,και έχει ταχύτητα \(υ\), απλώνει το χέρι του και αφήνει μία μπάλα να πέσει ελεύθερα. Αν αγνοήσουμε την ύπαρξη αέρα και θεωρήσουμε μικρό το ύψος της «Ρόδας», τότε η μπάλα θα πέσει:
(α) στη βάση της «Ρόδας», σε σημείο \(Β\) που βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφο με το \(Α\).
(β) σε ένα σημείο \(Γ\), δεξιά του \(Β\).
(γ) σε ένα σημείο \(Δ\), αριστερά του \(Β\).

2.1.Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση.
Μονάδες 4

2.1.Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

2.2. Η χρονική διάρκεια πτώσης της μπάλας στο σημείο που θα καταλήξει είναι:
(α) ανάλογη της \(υ\).
(β) αντιστρόφως ανάλογη της \(υ\).
(γ) ανεξάρτητη της \(υ\).

2.2.Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση.
Μονάδες 4

2.2.Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2
2.1.
2.1.Α. Σωστή απάντηση η (β)
Μονάδες 4

2.1.B.
Στην ανώτερη θέση \(Α\) το παιδί που κρατά την μπάλα έχει γραμμική ταχύτητα \(υ\) με κατεύθυνση εφαπτόμενη στο \(Α\) προς τα δεξιά, συμμετέχοντας στην κίνηση της ρόδας. Η μπάλα θα έχει και αυτή την ίδια οριζόντια ταχύτητα προς τα δεξιά. Δηλαδή, την στιγμή που αφήνεται εκτελεί οριζόντια βολή, άρα, εφόσον δεν συναντήσει άλλο σώμα στην πορεία της για να την εμποδίσει, θα πέσει στο σημείο \(Γ\), διαγράφοντας παραβολική τροχιά.
Μονάδες 8

2.2.
2.2.Α. Σωστή απάντηση η (γ)
Μονάδες 4

2.2.B.
Η χρονική διάρκεια \(t_{ολ}\) της οριζόντιας βολής ισούται με εκείνη που απαιτείται για να διανύσει το σώμα την κατακόρυφη απόσταση \(h\) του σημείου \(Α\) από το έδαφος. Προκύπτει από την επίλυση της εξίσωσης \(h=\dfrac{1}{2}gt_{ολ}^{2}\) που προκύπτει από την συνάρτησης θέσης-χρόνου \(y=\dfrac{1}{2}gt^{2}\), η οποία περιγράφει την ελεύθερη πτώση.
Μονάδες 9