Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 22539 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 23645 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 1.7.α. Σκλαβηνίες 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 23645
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 1.7.α. Σκλαβηνίες 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Τα πρώτα θέματα οργανώθηκαν τον 7ο αι:
  α. στη Μικρά Ασία
  β. στη Βαλκανική Χερσόνησο
  γ. στο Φραγκικό κράτος
  δ. στη Δυτική Ευρώπη

 2. Τα εικονομαχικά μέτρα που έλαβε η κεντρική εξουσία του Βυζαντινού κράτους δικαιολογούνται πολιτικά από:
  α. έναν σεισμό μεταξύ Θήρας και Θηρασίας
  β. τη βούληση των δύο πρώτων Ισαύρων αυτοκρατόρων (Λέοντος Γ' και Κωνσταντίνου Ε')
  γ. την κρισιμότητα των περιστάσεων λόγω των απειλών που δεχόταν η αυτοκρατορία από τους Άραβες και τους Σλάβους
  δ. την εκδήλωση της θεϊκής οργής

 3. Στο σύστημα της φεουδαρχίας:
  α. τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού αποτελούσαν οι φεουδάρχες
  β. ο στρατός τέθηκε κάτω από την ηγεσία των φεουδαρχών
  γ. προϋπόθεση για την ένταξη στον κλήρο ήταν η τελετή περιβολής
  δ. ο στρατός τέθηκε κάτω από την ηγεσία του αυτοκράτορα

 4. Διαφωνίες που οδήγησαν στο Σχίσμα των δύο Εκκλησιών ήταν:
  α. η χρήση των αζύμων στη Θεία Λειτουργία
  β. το Δόγμα της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό
  γ. η νηστεία του Σαββάτου
  δ. όλα τα παραπάνω

 5. Ο βυζαντινός λαός μετά τη Σύνοδο της Φερράρας – Φλωρεντίας:
  α. υποστήριζε θερμά την ένωση των δύο Εκκλησιών
  β. εξέφρασε εχθρικό αίσθημα κατά των Λατίνων
  γ. αποδέχθηκε το πρωτείο της Ρώμης έναντι της Κωνσταντινούπολης
  δ. αποδέχθηκε την υποταγή της Ορθόδοξης στην Καθολική Εκκλησία

(Μονάδες 5)

(ΙΙ). Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Α περισσεύουν.

Α Β
1. Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος)
2. καρδινάλιος Ουμβέρτος
3. Ορχάν
4. Ιωάννης Βατάτζης
5. Κωνσταντίνος-Κύριλλος
6. πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος
7. πάπας Ιννοκέντιος Γ'
α. Αυτοκρατορία της Νίκαιας
β. κόμητες
γ. Δ' Σταυροφορία
δ. Αποστολή στη Μοραβία
ε. Κατάληψη της Καλλίπολης (1354)

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: σκλαβηνίες, Λογοθέτης του Δρόμου.
Μονάδες 8 + 7 = 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1α, 2γ, 3β, 4δ, 5β
(ΙΙ) 1β, 3ε, 4α, 5δ, 7γ
1.β.
σκλαβηνίες : Κεφάλαιο 1, 7. Σλάβοι και Βούλγαροι α. Σκλαβηνίες «[…]Οι μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων … φόρο υποτέλειας[…]».
Λογοθέτης του Δρόμου : Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641) β. Εσωτερική Αναδιοργάνωση, «[…] Από τα μέσα του 7ου αιώνα το αξίωμα του λογοθέτη του Δρόμου...είδος πρωθυπουργού[…]» και Κεφάλαιο 2, 5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου, α. Η βυζαντινή διπλωματία, «[…] Ο Λογοθέτης του Δρόμου … πρεσβειών κ.ά.[…]».