Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 15477 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 23649 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 2.4.γ. Η νομοθεσία
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 23649
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 2.4.γ. Η νομοθεσία
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο Θέμα
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Στις κοινότητες των χωρίων τον 7ο αιώνα τη δυναμικότερη τάξη τη συγκροτούσαν οι γαιοκτήμονες.

  2. Το Ισλάμ έχει δάνεια στοιχεία μόνο από τη Χριστιανική θρησκεία

  3. Ένα μέσο προάσπισης των παραλίων της βυζαντινής αυτοκρατορίας από τον 7ο έως τον 9ο αιώνα ήταν η δημιουργία ναυτικών θεμάτων.

  4. Το δόγμα ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό (filioque) ήταν το βασικότερο αίτιο για το Πρώτο Σχίσμα το 867 ανάμεσα στην Ορθόδοξη και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

  5. Οι διαφωτιστές ταξίδευαν στο εξωτερικό εκθέτοντας τις απόψεις τους προσκεκλημένοι συχνά από ηγεμόνες της λεγόμενης φωτισμένης δεσποτείας.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το παλαιότερο:
α. Εκχριστιανισμός των Σλάβων.
β. Πραγματοποίηση γεωργικής επανάστασης στη Δ. Ευρώπη και Β. Ιταλία.
γ. Σύναψη ευνοϊκής εμπορικής συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου Β' και των Βενετών.
δ. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους.
ε. Οργάνωση των πρώτων θεμάτων στη Μ. Ασία.
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: θέματα, Επαναγωγή.
Μονάδες 8 + 7 = 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Λ, 3 Σ, 4Σ, 5Σ
(ΙΙ) ε, α, γ, β, δ
1.β.
Θέματα: Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική οργάνωση, «[…] Για την αποτελεσματικότερη…ασκούσε ο στρατηγός […]».
Επαναγωγή : Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[…] Σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζεται από την Εκλογή…φαίνεται ότι ήταν ο Φώτιος […]».