Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 8764 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 23651 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 2.4.γ. Η νομοθεσία 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 23651
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 2.4.γ. Η νομοθεσία 2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Το Κοράνι καθορίζει μόνο τη θρησκευτική συμπεριφορά των πιστών.

 2. Το πρώτο επίσημο εικονομαχικό διάταγμα (730) βρήκε αντίθετη την εκκλησία της Ρώμης.

 3. Ο Κωνσταντίνος – Κύριλλος επινόησε το λεγόμενο γλαγολιτικό αλφάβητο.

 4. Αφορμή για την εμφάνιση των σταυροφόρων μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης ήταν η αποκατάσταση του Ισαάκιου Β' Αγγέλου στον βυζαντινό θρόνο.

 5. Μετά την πτώση του Βυζαντίου, ως αποδέκτης και συνεχιστής της Βυζαντινής πνευματικής κληρονομιάς εμφανίστηκε η ορθόδοξη Βουλγαρία.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Τα πρώτα θέματα οργανώθηκαν τον 7ο αι:
  α. στη Μικρά Ασία
  β. στη Βαλκανική Χερσόνησο
  γ. στο Φραγκικό κράτος
  δ. στη Δυτική Ευρώπη

 2. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων στη Βαλκανική είναι γνωστές με το όνομα:
  α. θέματα
  β. κομητείες
  γ. κοινότητες χωρίων
  δ. σκλαβηνίες

 3. Το 732 ο αυλάρχης Κάρολος Μαρτέλος αναχαίτισε στο Πουατιέ της Γαλλίας την προέλαση των:
  α. Σλάβων
  β. Αράβων
  γ. Λογγοβάρδων
  δ. Αβάρων

 4. Το Πρώτο Σχίσμα χρονολογείται το:
  α. 622
  β. 867
  γ. 1054
  δ. 1204

 5. Το σπουδαιότερο μέσο για να στηρίξει το Βυζάντιο την ασφάλειά του και τη διεθνή δύναμή του ήταν:
  α. η βυζαντινή διπλωματία
  β. η σύναψη συμμαχιών
  γ. ο εκχριστιανισμός άλλων λαών
  δ. η σύναψη εμπορικών συνθηκών

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Λογοθέτης του Δρόμου, Επαναγωγή.
Μονάδες 8 + 7 = 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
(ΙΙ) 1α, 2δ, 3β, 4β, 5γ
1.β.
Λογοθέτης του Δρόμου : Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] ο οποίος έγινε βαθμιαία… είδος πρωθυπουργού […]» ή/και Κεφάλαιο 2, 5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου, α. Η βυζαντινή διπλωματία, «[…] Ο Λογοθέτης του Δρόμου, στενός συνεργάτης… των βυζαντινών πρεσβειών κ.ά. […]».
Επαναγωγή : Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[…] Σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζεται… που συνεργάζονται στενά […]».