Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 4068 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 23993 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 23993
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να κατατάξετε τις ακόλουθες ιστορικές περιόδους με χρονολογική σειρά (ξεκινώντας από την αρχαιότερη):
α. Αυγούστεια Ρώμη
β. Ομηρική εποχή
γ. Ελληνιστική εποχή
δ. Δημοκρατική Ρώμη
ε. Μυκηναϊκή εποχή
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία είναι λανθασμένη:

  1. Η γραφή των Μυκηναίων ήταν αλφαβητική.

  2. Το Πανιώνιο ιδρύθηκε στο πλαίσιο του πρώτου ελληνικού αποικισμού.

  3. Ο ρήτορας Ισοκράτης είναι ο εισηγητής της πανελλήνιας ιδέας.

  4. Η σάρισα ήταν το δόρυ που χρησιμοποιούσαν οι Σπαρτιάτες.

  5. Στην Ηγεμονία (Principatus) όλες οι εξουσίες συγκεντρώθηκαν βαθμιαία στο πρόσωπο του Αυγούστου.
    (Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: άριστοι (Ομηρική εποχή) (Μονάδες 5), μετοίκιο (Μονάδες 10).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α
(Ι) ε, β, γ, δ, α
(ΙΙ) 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Λ, 5Σ
1.β. άριστοι: Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), «[…] Με τον τερματισμό … του Ομήρου […]».
μετοίκιο : Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), «[…] Την εποχή … εισοδήματα […]»