Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3006 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24170 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24170
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τις ιστορικές περιόδους της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.

Α Β
1. Μυκηναϊκός πολιτισμός α. Βωμός του Διός στην Πέργαμο
2. Ομηρική εποχή β. νομοθέτες ή αισυμνήτες
3. Αρχαϊκή εποχή γ. Διάταγμα των Μεδιολάνων
4. Κλασική εποχή δ. «οίκος»
5. Ελληνιστικοί χρόνοι ε. Θησαυρός του Ατρέα
στ. Πανηγυρικός του Ισοκράτη
ζ. Στάση του Νίκα

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα παρακάτω γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. ο Οκταβιανός αναγορεύεται Αύγουστος
β. θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου
γ. ίδρυση Α' Αθηναϊκής συμμαχίας
δ. κατασκευή των μεγάλων ναών στο Καρνάκ
ε. σικελική εκστρατεία
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: μετοίκιο (Μονάδες 6), Τετραρχία (Μονάδες 9).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1ε, 2δ, 3β, 4στ, 5α
(ΙΙ) δ, γ, ε, β, α
1.β. μετοίκιο : Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), «[…] Την εποχή του Περικλή, άμεση φορολογία δεν υπήρχε …. 6 δραχμές εάν είχαν εισοδήματα […]»
Τετραρχία : Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους, Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας, «[…] Ο Διοκλητιανός …. Το σύστημα ονομάστηκε Τετραρχία […]»