Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2774 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24173 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24173
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 30-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Κατά την αρχαϊκή εποχή, οι πολίτες δεν συμμετείχαν στη διαχείριση των κοινών και δεν έπαιρναν μέρος στη λήψη των αποφάσεων.

 2. Οι τρεις βασικές επιδιώξεις των πολιτών (ελευθερία, αυτονομία και αυτάρκεια) αποτέλεσαν τροχοπέδη για την οργάνωση των Ελλήνων σε ενιαίο κράτος.

 3. Οι περιορισμένες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και τα περιορισμένα μέσα εκμετάλλευσης οδήγησαν τις ομηρικές κοινότητες σε παρακμή.

 4. Ο Πειραιάς κτίστηκε σύμφωνα με τα πολεοδομικά σχέδια του Ιππόδαμου από τη Μίλητο.

 5. Οι «λειτουργίες», δηλαδή οι έκτακτες εισφορές, βάρυναν εξ ίσου όλους τους Αθηναίους πολίτες.
  (Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Η παρακολούθηση των πλημμυρών του Νείλου βοήθησε τους Αιγύπτιους στην ανάπτυξη: α. αστρονομικών και γεωμετρικών γνώσεων
  β. δημοκρατικών αντιλήψεων
  γ. φιλοσοφικής σκέψης
  δ. του μονοθεϊσμού

 2. Η βουλή των γερόντων κατά την Ομηρική εποχή:
  α. δεν επηρέασε καθόλου την άσκηση της βασιλικής εξουσίας
  β. αντικατέστησε τη βασιλική εξουσία
  γ. περιόρισε σταδιακά τη βασιλική εξουσία
  δ. αποδυναμώθηκε βαθμιαία από τη βασιλική εξουσία

 3. Στο δημοκρατικό πολίτευμα η ισηγορία έδινε σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να:
  α. εκφράζει τα παράπονά του
  β. διατυπώνει ελεύθερα την άποψή του
  γ. συμμετέχει στη διαμόρφωση των νόμων
  δ. υπερασπίζεται την ελευθερία της πόλης του

 4. Την ελληνιστική εποχή καταφεύγουν στις μεγαλουπόλεις για καλύτερη τύχη οι:
  α. δούλοι
  β. έμποροι και βιοτέχνες
  γ. δουλοπάροικοι
  δ. γηγενείς εργάτες και μικροκαλλιεργητές

 5. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών ήταν οι:
  α. δήμαρχοι
  β. ύπατοι
  γ. τιμητές
  δ. πραίτωρες
  (Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Θηβαϊκή ηγεμονία (Μονάδες 8), πραιτωριανοί (Μονάδες 7).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
(ΙΙ) 1α, 2γ, 3β, 4δ, 5γ
1.β. Θηβαϊκή ηγεμονία : Κλασική εποχή (480–323 μ.Χ.), «[…] την ηγεμονία μετά τους Σπαρτιάτες … Θηβαϊκής ηγεμονίας […]».
πραιτωριανοί : Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ- 14 μ.Χ.), «[…] Οι πραιτωριανοί … επιθυμίες τους […]».