Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 10077 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24255 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204). 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648). 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24255
Ύλη: Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204). 3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648). 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. Θυροκόλληση από τον Λούθηρο των 95 θέσεων του στη Βιτεμβέργη.
β. Ανακάλυψη ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας από τον Βαρθολομαίο Ντιάζ.
γ. Ψήφιση Συντάγματος Ηνωμένων Πολιτειών.
δ. Έκδοση του Πρόχειρου Νόμου.
ε. Άλωση Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους.
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο 14ος αιώνας υπήρξε περίοδος οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ηρεμίας για την Ευρώπη.

  2. Ο Βοκάκιος υπήρξε ένας από τους προδρόμους του ανθρωπισμού.

  3. Με την Ειρήνη της Αυγούστας καταδικάζεται η νομιμότητα του Λουθηρανισμού.

  4. Η κατάργηση της δουλείας ήταν ένα από τα θέματα που πρόβαλαν πολλοί διαφωτιστές.

  5. Ο μερκαντιλισμός περιόριζε την ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: τριζωνική καλλιέργεια, Ιερά Εξέταση.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) δ, ε, β, α, γ
(ΙΙ) 1Λ, 2Σ, 3Λ, 4Σ, 5Σ
1.β.
τριζωνική καλλιέργεια: Κεφάλαιο 3, 5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, α. Ο πληθυσμός και η γεωργία, «[…] Η έλλειψη λιπάσματος… εκ περιτροπής. […]».
Ιερά Εξέταση: Κεφάλαιο 6, 4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), δ. Η Αντιμεταρρύθμιση, «[…] Παράλληλα, επιχειρήθηκε… πάνω στην πυρά (autodafe). […]».