Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 18133 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24304 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση Κεφάλαιο 7. Από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το Συνέδριο της Βιέννης (1815). 7.1. Ο Διαφωτισμός
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24304
Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση Κεφάλαιο 7. Από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το Συνέδριο της Βιέννης (1815). 7.1. Ο Διαφωτισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει:

Α Β
1. Μοντεσκιέ α. Έρευνα για τα αίτια του πλούτου των εθνών
2. Ρουσσό β. Νέα Πολιτική Διοίκησις
3. Μπεκκαρία γ. Το πνεύμα των νόμων
4. Ρήγας Βελεστινλής δ. Αιμίλιος ή περί Αγωγής
5. Άνταμ Σμίθ ε. Περί εγκλημάτων και ποινών
στ. Αδελφική Διδασκαλία

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο Βολταίρος ήταν υπέρμαχος της ανεξιθρησκίας και της πνευματικής ανεκτικότητας.

  2. Η Ειρήνη της Αυγούστας (1555) αμφισβήτησε τη νομιμότητα του Λουθηρανισμού.

  3. Ο Πρόχειρος Νόμος (870-879) ήταν πρακτικό εγχειρίδιο που περιελάμβανε διατάξεις Δημοσίου και Αστικού Δικαίου.

  4. Οι Τούρκοι το 1354, επωφελούμενοι από ένα μεγάλο σεισμό, κατέλαβαν το φρούριο της Καλλίπολης.

  5. Η βασική οικονομική θεωρία του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού ήταν ο μερκαντιλισμός.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: στρατιωτόπια, μετακένωση.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1γ, 2δ, 3ε, 4β, 5α
(ΙΙ) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
1.β.
στρατιωτόπια, Κεφάλαιο 1, 2. H βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] Οι στρατιώτες διέθεταν… πρωτότοκο γιο […]».
μετακένωση, Κεφάλαιο 7, 1. Ο Διαφωτισμός, δ. Οι επιδράσεις του Διαφωτισμού. Η απήχηση στον ελλαδικό χώρο και στη Βαλκανική, «[…] Ο Κοραής… κλασική αρχαιότητα […]».