Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 4592 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24305 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ Κεφάλαιο 7. Από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το Συνέδριο της Βιέννης (1815). 7.1. Ο Διαφωτισμός
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24305
Ύλη: Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843). 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ Κεφάλαιο 7. Από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το Συνέδριο της Βιέννης (1815). 7.1. Ο Διαφωτισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το παλαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. Ειρήνη της Αυγούστας
β. Κατάληψη Επτανήσων από τους Γάλλους
γ. Εφεύρεση της τυπογραφίας
δ. Δ' Σταυροφορία
ε. Πρώτο Σχίσμα
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Οι Σλάβοι, κατά τη διάρκεια των επιδρομών τους, ενδιαφέρονταν πρωτίστως για λεηλασίες και δευτερευόντως για εγκατάσταση.

  2. Η εμφάνιση στρατιωτικών επωνύμων θεωρείται δείγμα της βαθμιαίας στρατιωτικοποίησης του Βυζαντίου.

  3. Τα λιμάνια της Σεβίλλης, της Λισαβόνας και της Αμβέρσας απέκτησαν μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα μετά τις Ανακαλύψεις.

  4. Το Αμερικανικό Σύνταγμα (1787) καθιέρωσε έναν μόνο πολιτειακό θεσμό, αυτόν της ομοσπονδίας.

  5. Στη μάχη του Βατερλό (1815) ο Ναπολέων νίκησε κατά κράτος τις ενωμένες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: Χαλίφης, Διαφωτισμός ή Αιώνας των Φώτων.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) ε, δ, γ, α, β,
(ΙΙ) 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
1.β.
Χαλίφης, Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Μετά το θάνατο … του Κορανίου […]».
Διαφωτισμός ή Αιώνας των Φώτων : Κεφάλαιο 7, 1. Ο Διαφωτισμός, α. Το πλαίσιο διαμόρφωσής του, «[…] Η τάση … Αιώνα των Φώτων (1688-1789) […]».