Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5147 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24307 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.4.γ. Η νομοθεσία Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648). 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24307
Ύλη: Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054). 2.4.γ. Η νομοθεσία Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648). 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει:

Α Β
1. Χαλίφης α. Παμβαλκανική Ελληνική Δημοκρατία
2. Λογοθέτης του Γενικού β. Επιδρομές
3. Ναπολέων γ. Τοποτηρητής του Προφήτη
4. Ρήγας δ. Στρατιώτες στρατολογημένοι με τη βία
5. Γενίτσαροι ε. Είχε την ευθύνη των οικονομικών του κράτους
στ. Κατάκτηση της Βενετίας

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Στην περίοδο της αμερικανικής επανάστασης το κογκρέσο ασκούσε την εκτελεστική εξουσία.

  2. Στο σύστημα της τριζωνικής καλλιέργειας καλλιεργούνταν τρία διαφορετικά είδη προϊόντων διαφορετικά κάθε χρόνο.

  3. Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος ανακάλυψε την πυρίτιδα στα 1450.

  4. Ο νερόμυλος αποτέλεσε την κύρια πηγή ενέργειας των πόλεων στην Ευρώπη κατά τον 11ο αιώνα.

  5. Ο Σλάβος ηγεμόνας Ραστισλάβος ζήτησε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μιχαήλ Γ’ να εκχριστιανίσει τους Σλάβους της Μοραβίας.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: Πρόχειρος Νόμος (870-879), Ανθρωπισμός.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1γ, 2ε, 3στ, 4α, 5δ
(ΙΙ) 1Λ, 2Λ, 3Λ, 4Σ, 5Σ
1.β.
Πρόχειρος Νόμος, Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[…] Η αναθεώρηση … αρνητική κριτική σε αυτήν […]».
Ανθρωπισμός, Κεφάλαιο 6, 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός, β. Το κίνημα του Ανθρωπισμού. Η ρήξη με τον Μεσαίωνα, «[…] Ο άνθρωπος … ονομάστηκε ανθρωπισμός […]».