Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5307 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24464 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3. Κοινωνία 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24464
Ύλη: 2.3. Κοινωνία 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1o ΘΕΜΑ
1.α.
(I) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση :

  1. Το Ισλάμ έχει πολλά δάνεια στοιχεία από τη Χριστιανική και την Ιουδαϊκή θρησκεία.

  2. Ο ηγεμόνας των Μοραβών Ραστισλάβος βαφτίστηκε χριστιανός και έλαβε το όνομα Μιχαήλ.

  3. Το 1208 ο Θεόδωρος Λάσκαρης στέφθηκε αυτοκράτορας και βασιλιάς των Ρωμαίων.

  4. Ο Οσμάν ή Οθμάν ήταν ο πρώτος oθωμανός εμίρης που πήρε τον αυτοκρατορικό τίτλο του σουλτάνου.

  5. Κατά την περίοδο των γεωγραφικών ανακαλύψεων το παγκόσμιο κέντρο της οικονομίας μετατοπίστηκε από τον Ατλαντικό ωκεανό στη Μεσόγειο θάλασσα.
    (Μονάδες 5)

(II) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β' περισσεύουν.

Α' Β'
1. πάπας Ουρβανός Β'
2. Ιωάννης Η' Παλαιολόγος
3. πάπας Ιννοκέντιος Γ'
4. Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος
5. Κάρολος Μαρτέλος
α. Τέταρτη Σταυροφορία
β. Αυτοκρατορία της Νίκαιας
γ. μάχη στο Πουατιέ 
δ. Πρώτη Σταυροφορία
ε.  Εικονομαχία
στ. Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας
ζ.  άλωση Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς

(Μονάδες 5) 
Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: αλληλέγγυον, γενίτσαρος ή γενίτσαροι.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(I) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
(II) 1δ, 2στ, 3α, 4ζ, 5γ
1.β .
αλληλέγγυον : Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, γ. Η κοινωνία του χωριού και η πάλη κατά των δυνατών, «[…] Για τους λόγους αυτούς ο αγώνας κατά των δυνατών … των φτωχών αγροτών της κοινότητας […]».
γενίτσαρος ή γενίτσαροι : Κεφάλαιο 4, 6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών, «[…] (το σώμα των γενιτσάρων) αποτελούμενο από εθελοντές μισθοφόρους … και στρατιωτών […]».