Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 11071 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24465 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.5. Η Εικονομαχία 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24465
Ύλη: 1.5. Η Εικονομαχία 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1o ΘΕΜΑ
1.α.
(I) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. μάχη στο Κοσσυφοπέδιο
β. Σχίσμα των δύο Εκκλησιών
γ. αποκήρυξη Λουθηρανισμού από τη Δίαιτα
δ. Άλωση Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
ε. εφεύρεση της τυπογραφίας
(Μονάδες 5)

(II) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Οι Σλάβοι οφείλουν τις απαρχές της εθνικής τους φιλολογίας:
  α. στον ηγεμόνα της Βουλγαρίας Βόρη
  β. στον φραγκικό κλήρο
  γ. στους δύο Θεσσαλονικείς αδελφούς Μεθόδιο και Κωνσταντίνο-Κύριλλο
  δ. στους Ρώσους μοναχούς

 2. Η πρωτοβουλία των Σταυροφοριών προήλθε:
  α. από τους Γερμανούς ηγεμόνες
  β. από τους πάπες
  γ. από  τους βυζαντινούς αυτοκράτορες
  δ. από τους φεουδάρχες της Δυτικής Ευρώπης

 3. Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας κατέστη διεθνώς υπολογίσιμη δύναμη στα χρόνια:
  α. του Ιωάννη Βατάτζη
  β. του Θεόδωρου Λάσκαρη
  γ. του Μιχαήλ Παλαιολόγου
  δ. του Αλέξιου Στρατηγόπουλου

 4. Η δημογραφική και οικονομική φθορά που παρουσίασε η  Δυτική Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 13ου-14ου  αιώνα οφείλεται:
  α. στην πείνα
  β. στις επιδημίες
  γ. στον Εκατονταετή Πόλεμο
  δ. σε όλα τα παραπάνω

 5. Ο Βαρθολομαίος Ντιάζ:
  α. έκανε τον πρώτο περίπλου της γης
  β. ανακάλυψε την ήπειρο της Αμερικής
  γ. έφτασε στο ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας
  δ. άνοιξε έναν νέο εμπορικό δρόμο προς τις Ινδίες

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Ανεικονικές αντιλήψεις, προτεστάντες ή διαμαρτυρόμενοι.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(I) β, δ, α, ε, γ
(II) 1γ, 2β, 3α, 4δ, 5γ
1.β .
Ανεικονικές αντιλήψεις: Κεφάλαιο 1, 5. Η Εικονομαχία, α. Συνθήκες εκδήλωσης της Εικονομαχίας, «[…] Ιδεολογική βάση του κινήματος αυτού... σημαντικός παράγοντας της ραγδαίας εξάπλωσης του Ισλάμ […]»
προτεστάντες ή διαμαρτυρόμενοι: Κεφάλαιο 6, 4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου, «[…] Όταν το 1529 η Δίαιτα αποκήρυξε... για τη δίωξη των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων […], γνωστό ως Ομολογία της Αυγούστας (1530) […]».