Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 8114 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24467 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24467
Ύλη: 1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β'ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1o ΘΕΜΑ
1.α.
(I) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση :

  1. Στο Ισλάμ η θρησκευτική κοινότητα ταυτίζεται με το κράτος.

  2. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων στη Χερσόνησο του Αίμου είναι γνωστές με το όνομα «στρατιωτόπια».

  3. Η απώλεια των βυζαντινών κτήσεων στην Ιταλία από τους Νορμανδούς διευκολύνθηκε έμμεσα από το Σχίσμα.

  4. Ο Βάσκο ντα Γκάμα, πλέοντας προς τις Ινδίες, παρασύρθηκε μέχρι τη Βραζιλία.

  5. Η Μεταρρύθμιση σήμανε το τέλος της θρησκευτικής ενότητας στην Ευρώπη.

(Μονάδες 5)

(II) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β' περισσεύουν.

Α' Β'
1. πάπας Ουρβανός Β'
2. πάπας Ιννοκέντιος Γ'
3. Ιωάννης Βατάτζης
4. Λάζαρος
5. Ιωάννης Η' Παλαιολόγος
α. Τέταρτη Σταυροφορία
β. μάχη στο Κοσσυφοπέδιο
γ. Πρώτη Σταυροφορία
δ. Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
ε.  Αυτοκρατορία της Νίκαιας
στ. Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας
ζ.  μάχη της Άγκυρας

(Μονάδες 5) 
Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: θέματα, τελετή της περιβολής.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(I) 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Σ
(II) 1γ, 2α, 3ε, 4β, 5στ
1.β.
θέματα : Κεφάλαιο 1, 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις, β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, «[…] Τα θέματα … ο στρατηγός […]». 
τελετή της περιβολής : Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας, α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη, «[…] Η επίσημη αναγνώριση … αφαίρεση του φέουδου […]».