Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 4388 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24468 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.7.α. Σκλαβηνίες 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24468
Ύλη: 1.7.α. Σκλαβηνίες 6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Με τη δημιουργία ναυτικών θεμάτων η βυζαντινή αυτοκρατορία θωράκισε τις παράλιες περιοχές.

  2. Με την απόφαση της συνόδου της Κωνσταντινούπολης το 870, η Βουλγαρία θα υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Πάπα της Ρώμης.

  3. Στις εμποροπανηγύρεις του μεσαίωνα προσφέρονταν αποκλειστικά και μόνο εμπορεύματα.

  4. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας άσκησε μεγάλη επίδραση στις τύχες του Βυζαντίου.

  5. Η πνευματική παράδοση του Βυζαντίου έσβησε με την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν:

Α Β
1. ανεικονικές αντιλήψεις
2. εμποροπανηγύρεις
3. φυσιοκράτες
4. γενίτσαροι
5. ανθρωπιστές
α. ανταλλαγές νομισμάτων
β. υπηρεσία του σουλτάνου
γ. στροφή στη μελέτη των γραμμάτων της αρχαιότητας
δ. εικονομαχία
ε. νομάδες εθελοντές ιππείς
στ. οικονομικές φιλελευθερισμός
ζ. αποκατάσταση των εικόνων

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: σκλαβηνίες, προτεστάντες.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Λ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) 1δ, 2α, 3στ, 4β, 5γ
1.β.
σκλαβηνίες : Κεφάλαιο 1, 7. Σλάβοι και Βούλγαροι, α. Σκλαβηνίες, «[…] Οι μόνιμες εγκαταστάσεις … μεγαλύτερης έκτασης […]».
προτεστάντες : Κεφάλαιο 6, 2. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου, «[…] Όταν το 1529 η Δίαιτα … δεν είχε κανένα αποτέλεσμα […]».