Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5822 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24469 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.3. Κοινωνία
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24469
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.3. Κοινωνία
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Στο Φραγκικό κράτος σημαντικό ήταν το αξίωμα του:
  α. αυλάρχη
  β. Λογοθέτη του Γενικού
  γ. Λογοθέτη του Δρόμου
  δ. στρατηγού

 2. Στο φεουδαρχικό σύστημα η επίσημη αναγνώριση ενός άρχοντα ως υποτελούς ενός άλλου, ισχυρότερου, άρχοντα γινόταν με:
  α. την τελετή της περιβολής
  β. επιγαμίες
  γ. παραχώρηση στρατού
  δ. καταβολή χορηγιών

 3. Οι εμποροπανηγύρεις αποτελούν τις πρώτες εκδηλώσεις:
  α. της γεωργικής επανάστασης
  β. της τεχνολογίας
  γ. του χρηματοπιστωτικού συστήματος
  δ. της βιοτεχνίας

 4. Η αυτοκρατορία της Νίκαιας κατέστη διεθνώς υπολογίσιμη δύναμη από τον:
  α. Μιχαήλ Παλαιολόγο
  β. Ιωάννη Βατάτζη
  γ. Θεόδωρο Λάσκαρη
  δ. Μιχαήλ Κομνηνό Δούκα

 5. Ποιος από τους παρακάτω έφθασε πρώτος στο ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας;
  α. Βάσκο ντα Γκάμα
  β. Αμέρικο Βεσπούτσι
  γ. Βαρθολομαίος Ντιάζ
  δ. Αλβαρέζ Καμπράλ

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. Μαύρος θάνατος
β. εκδήλωση της εικονομαχίας
γ. πρώτος περίπλους της γης
δ. στροφή στην εξέλιξη της αγροτικής κοινότητας με την εμφάνιση των παροίκων
ε. Τέταρτη Σταυροφορία
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: ιερός πόλεμος (τζιχάντ), αλληλέγγυον.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1α, 2α, 3γ, 4β, 5γ
(ΙΙ) β, δ, ε, α, γ
1.β.
ιερός πόλεμος (τζιχάντ) : Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Για τους μουσουλμάνους … ραγδαίας εξάπλωσης του Ισλάμ […]».
αλληλέγγυον : Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, γ. Η κοινωνία του χωριού και η πάλη κατά των δυνατών, «[…] Το μεγαλύτερο πλήγμα για τους δυνατούς … της κοινότητας […]».