Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3681 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24470 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3. Κοινωνία 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24470
Ύλη: 2.3. Κοινωνία 6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β'ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Η εκκλησία της Ρώμης συντάχθηκε στο πλευρό των Ισαύρων κατά τη διάρκεια της Εικονομαχίας.

 2. Οι Βυζαντινοί δεν επεδίωξαν τον εκχριστιανισμό του σλαβικού κόσμου.

 3. Οι Σταυροφόροι, όταν κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, δεν προέβησαν σε σφαγές και λεηλασίες.

 4. Η πνευματική παράδοση του Βυζαντίου συνετέλεσε στη διατήρηση της πνευματικής ταυτότητας των βαλκανικών λαών.

 5. Η οικονομική άνθηση των ιταλικών πόλεων κατά τον 15ο αιώνα συνέβαλε στην εκδήλωση καλλιτεχνικής και πνευματικής δραστηριότητας.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Αφορμή για την εκδήλωση του κινήματος της Εικονομαχίας ήταν:
  α. ο σεισμός στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Θήρας και Θηρασίας
  β. οι ιδιότυπες θρησκευτικές ιδέες των Ισαύρων
  γ. η υπερβολή της λατρείας των εικόνων στις ευρωπαϊκές επαρχίες
  δ. οι απειλές που δεχόταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από Άραβες και Βουλγάρους

 2. Ο Βασίλειος Β' συνήψε ευνοϊκή εμπορική συνθήκη, ως ανταμοιβή της μεταφοράς βυζαντινών στρατευμάτων στο θέμα Λογγοβαρδίας, με:
  α. τη Βενετία
  β. τη Γένοβα
  γ. τη Ρώμη
  δ. το Μιλάνο

 3. Από τα τέλη του 12ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη αρχίζει να διαδίδεται ο θεσμός:
  α. της φεουδαρχίας
  β. των εμποροπανηγύρεων
  γ. των τραπεζών
  δ. των θεμάτων

 4. Ιδρυτής της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας ήταν ο:
  α. Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας
  β. Ιωάννης Βατάτζης
  γ. Μιχαήλ Παλαιολόγος
  δ. Θεόδωρος Λάσκαρης

 5. Τον πρώτο περίπλου της Γης (1519-1522) ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο:
  α. Φερδινάνδος Μαγγελάνος
  β. Χριστόφορος Κολόμβος
  γ. Αμέρικο Βεσπούτσι
  δ. Βάσκο ντα Γκάμα

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: βασιλικοί, Ιερά Εξέταση.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Λ, 3Λ, 4Σ, 5Σ
(ΙΙ) 1α, 2α, 3β, 4δ, 5α
1.β.
βασιλικοί : Κεφάλαιο 2, 3. Κοινωνία, α. Η ανώτερη αριστοκρατία, «[…] Η κυρίαρχη τάξη ενοποιείται … αυτοκρατορική εύνοια […]».
Ιερά Εξέταση : Κεφάλαιο 6, 4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), δ. Η Αντιμεταρρύθμιση, «[…] Παράλληλα επιχειρήθηκε … σε αχρηστία […]». Επιπλέον αναφορά στις μεθόδους βασανισμού των ιεροεξεταστών είναι αποδεκτή.