Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1642 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24471 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24471
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Η βαθμιαία επέκταση των θεμάτων δεν αποτέλεσε στοιχείο στρατιωτικοποίησης στο Βυζάντιο (7ος-9ος αι.).

  2. Για το Βυζάντιο ο εκχριστιανισμός άλλων λαών αποτελούσε ισχυρότατο μέσο για τη διασφάλιση των συνόρων του και για την προώθηση της διεθνούς ακτινοβολίας του.

  3. Η παραχώρηση εμπορικών διευκολύνσεων στις ιταλικές ναυτικές πόλεις από μέρους των Βυζαντινών στη διάρκεια του 10ου αι. έβλαψε τελικά τα συμφέροντα του Βυζαντίου στη Μεσόγειο.

  4. Το κυριότερο από τα ελληνικά κράτη που ιδρύθηκαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1204) ήταν η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.

  5. Ιδρυτής του Οθωμανικού κράτους θεωρείται ο Ορχάν (1326-1362).

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Α περισσεύει.

Α Β
1. Ηράκλειος
2. Λέων Γ' Ίσαυρος
3. πατριάρχης Φώτιος
4. Βαγιαζήτ
5. Κάρολος Μαρτέλος
6. Ουρβανός Β'
α. Πρώτο Σχίσμα
β. πρώτος αποκλεισμός της Κωνσταντινούπολης (1393-1394)
γ. έναρξη της εικονομαχίας
δ. Πρώτη Σταυροφορία
ε. θεσμός των θεμάτων

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: ιερός πόλεμος (τζιχάντ), τελετή της περιβολής.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) 1ε, 2γ, 3α, 4β, 6δ
1.β.
ιερός πόλεμος (τζιχάντ): Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Για τους μουσουλμάνους … εξάπλωσης του Ισλάμ […]».
τελετή της περιβολής: Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας, «[…] Η επίσημη αναγνώριση … τελετή της περιβολής […]».