Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 6380 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24472 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.4.γ. Η νομοθεσία 7.1. Ο Διαφωτισμός
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24472
Ύλη: 2.4.γ. Η νομοθεσία 7.1. Ο Διαφωτισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑΒ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Στο βυζαντινό κράτος τα θέματα αρχικά ήταν στρατιωτικές μονάδες με μόνιμη εγκατάσταση.

  2. Στο σύστημα της φεουδαρχίας ο στρατός τέθηκε απευθείας κάτω από την εξουσία του βασιλιά.

  3. Η σημασία του Σχίσματος των δύο Εκκλησιών έγινε αντιληπτή αργότερα, μετά από τέσσερις αιώνες.

  4. Από τα τέλη του 12ου αι. στις εμποροπανηγύρεις της Φλάνδρας και της Καμπανίας, μεταξύ άλλων, χορηγούνται και πιστώσεις από τις πλούσιες μονές.

  5. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) κληρονόμος των πνευματικών παραδόσεων και των πολιτικών ιδεών του Βυζαντίου φιλοδόξησε να γίνει η Ρώμη.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογικά σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο:
α. Σύνοδος Φερράρας- Φλωρεντίας
β. Ίδρυση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας
γ. Πρώτο Σχίσμα
δ. Πρώτη Σταυροφορία
ε. Ζ' Οικουμενική Σύνοδος
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Επαναγωγή, Νεοελληνικός Διαφωτισμός.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Λ
(ΙΙ) ε, γ, δ, β, α
1.β.
Επαναγωγή: Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία γ. Η νομοθεσία, «[…] Σε μεγαλύτερο βαθμό … ο Φώτιος […]».
Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Κεφάλαιο 7, 1. Ο Διαφωτισμός, δ. Οι επιδράσεις του Διαφωτισμού, «[…] Η μεταβολή των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών … που ονομάστηκε Νεοελληνικός Διαφωτισμός […]».