Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5256 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24473 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.4.γ. Η νομοθεσία
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24473
Ύλη: 1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 2.4.γ. Η νομοθεσία
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β'ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Α περισσεύει.

Α Β
1. Μωάμεθ
2. καρδινάλιος Ουμβέρτος
3. πάπας Ουρβανός Β’
4. Πιπίνος Α’
5. Μωάμεθ Β’
6. Ορχάν
α. οργάνωση του κράτους των Οθωμανών
β. Άλωση της Κωνσταντινούπολης
γ. Πρώτη Σταυροφορία
δ. ιδρυτής του Ισλάμ
ε. Σχίσμα του 1054

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο θεματικός στρατός ήταν μισθοφορικός.

  2. Το κίνημα της Εικονομαχίας συνδέεται αποκλειστικά με τις θρησκευτικές ιδέες των δύο πρώτων αυτοκρατόρων της δυναστείας των Ισαύρων, Λέοντα Γ' και Κωνσταντίνου Ε’.

  3. Μία από τις σημαντικότερες πλευρές της εσωτερικής πολιτικής των Μακεδόνων ήταν ο αγώνας κατά των δυνατών.

  4. Στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας στo Φραγκικό Κράτος βρίσκονταν οι φεουδάρχες.

  5. Το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας επικράτησε για πρώτη φορά μετά την αμερικανική επανάσταση.
    (Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Εγίρα, Επαναγωγή.
Μονάδες 8+7=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1δ, 2ε, 3γ, 5β, 6α
(ΙΙ) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Σ
1.β.
Εγίρα : Κεφάλαιο 1, 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ, β. Η οργάνωση των Αράβων, «[…] Το έτος αποδημίας του Μωάμεθ … χρονολογικού συστήματος των Αράβων (Εγίρα) […]».
Επαναγωγή : Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία, γ. Η νομοθεσία, «[…] Σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζεται … που συνεργάζονται στενά […]».