Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 4954 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24474 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.4.γ. Η νομοθεσία 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24474
Ύλη: 2.4.γ. Η νομοθεσία 6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Τον 9ο αι. ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ανέπτυξαν ιεραποστολική δράση στο νεοσύστατο Ρωσικό κράτος.
  2. Η ιδέα για την οργάνωση των Σταυροφοριών προήλθε από τους ισχυρούς φεουδάρχες της Δυτικής Ευρώπης.
  3. Η Ρωσία φιλοδόξησε να γίνει κληρονόμος των πνευματικών παραδόσεων και των πολιτικών ιδεών του Βυζαντίου μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.
  4. Μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας όλα τα πληθυσμιακά στρώματα της Δυτικής Ευρώπης ήρθαν σε επαφή με τις νέες εξελίξεις.
  5. Οι Ανακαλύψεις των νέων χωρών συντέλεσαν στην αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος και την καθιέρωση του νομίσματος ως αποκλειστικού ανταλλακτικού μέσου.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Α περισσεύουν.

Α Β
1. Στέψη στη Ρώμη (800 μ.Χ.)
2. Αποκατάσταση των εικόνων
3. Πρώτος αξιωματούχος της αυτοκρατορίας
4. Εξελληνισμός του Βυζαντινού Κράτους
5. Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
6. Σχίσμα των δύο Εκκλησιών (1054 μ.Χ.)
7. Αυτοκρατορία της Νίκαιας
α. Ηράκλειος
β. πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος
γ. Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος)
δ. Θεοδώρα
ε. Θεόδωρος Λάσκαρης

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Βασιλικά (στη νομοθεσία) , Ανθρωπισμός.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Σ
(ΙΙ) 1γ, 2δ, 4α, 6β, 7ε
1.β.
Βασιλικά: Κεφάλαιο 2, 4. Διοίκηση και νομοθεσία γ. Η νομοθεσία «[…] Έργο της ίδιας εποχής … τις συνθήκες του 6ου αιώνα […]».
Ανθρωπισμός: Κεφάλαιο 6, 2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, β. Το κίνημα του Ανθρωπισμού, «[…] Ο άνθρωπος της Αναγέννησης … ονομάστηκε ανθρωπισμός […]».